Loading...

STÆVNE

Arrangør søges til DM Hold 2020

10. juli 2020 · Christian Jørn

Der søges arrangører til en anderledes version af Danmarksturneringen her i 2020.

Danmarksturneringens (også kaldet DT) indledende runder skulle have været afholdt i forårets måneder, men blev aflyst pga. Corona-krisesituationen. Dermed har det længe været et vilkår, at vi i år ikke kan afvikle en traditionel Danmarksturnering i år med en afsluttende finale for Elitedivisionsholdene og kval-runde blandt 1. divisionsklubberne.

Dansk Atletik har dog tilkendegivet at vi ønsker at afholde en alternativ form for DT i 2020, som vi benævner DM Hold 2020. Arrangementet er på forhånd terminssat til den 5. september på den nyoprettede terminsliste med ændringer der kan ses her.

DM Hold 2020 vil ikke have indflydelse på den serielle DT, der årligt skaber op- og nedrykkere i hhv. 1. division og Elitedivisionen. Således vil effekterne af runden fra 2019 gå videre til 2021, hvorfra DT efter planen vil fortsætte som vi normalt kender det.

 

ARRANGØR FÅR STOR INDFLYDELSE PÅ FORMATET TIL DM HOLD 2020

Specielt til dette DM Hold 2020 søger vi en arrangør, som også er indstillet på at skabe et format, som kan kåre en DM Hold-vinder via et attraktivt én-dags stævne. På denne vis søger Dansk Atletik en arrangør, som ikke er bange for at nytænke hvordan vi kan afvikle et DM Hold-stævne som er attraktivt for atleterne generelt og klubberne specifikt. Fra Dansk Atletiks side vil vi naturligvis være behjælpelig med sparring fra sekretariatets side, men et alternativt DM Hold 2020 kan kun lade sig gøre, hvis en arrangør har idéer og engagement til, hvordan vi i fællesskab kan skabe et attraktivt format ud fra de vilkår som gælder i forhold til den Corona-situation, som vi alle fortsat er nødt til at forholde os til. 

 

KONTAKT

Er der således en interesseret arrangør til DM Hold 2020 skal vi venligst bede om en interessetilkendegivelse hurtigst muligt til elitechef i Dansk Atletik Bo B. Overgaard pr. mail bbo@dansk-atletik.dk eller tlf. 5123 0108. Ganske vist går vi ind i en ferieperiode i de kommende uger, men der vil blive samlet op på evt. interessetilkendegivelser senest ultimo juli 2020.

© Copyright Dansk Atletik Forbund