Loading...

Restriktionerne har medført ændringer til bl.a. afvikling af tekniske discipliner ved DMU 16-22 år.

Danske mesterskaber

Vigtigt om DMU

10. september 2020 · DAF administration

På trods af mange benspænd er vi ved at være klar til at tage imod vores unge atleter. Og arrangør-klubberne glæder sig til stille de bedst mulige sportslige rammer op for deltagerne; vel at mærke i en tid, hvor det er et vilkår, at vi skal tage hensyn til corona-relaterede restriktioner.

I det følgende præsenterer vi seneste status for henholdsvis DMU 16-22 år i Aalborg og DMU 14-15 år i Hvidovre:

DMU 16-22 år 12.-13. september i Aalborg
DMU 16-22 år var oprindeligt opbygget på slots med 100 personer i hver og en pause mellem hvert slot. Meldinger om mulige lempelser for idrætten gav i forrige uge et vist håb om lidt friere rammer. Men selvom vi kunne fjerne pauser i løbet af dagen, må vi stadigvæk kun være 100 personer pr. slot på infield og max 500 personer på stadion.

Den politiske vedtagelse af den såkaldte ’udvidede superligaordning’, hjælper desværre ikke rigtig os i atletikken ift at åbne op for tilskuere på stadion – der er nemlig tale om en ordning, hvor tilskuere sidder ned i hver deres sektion, og det er reelt meget få atletikstadions, hvor det kan effektueres. Dermed også sagt, at det desværre ikke er muligt at komme som tilskuer på Skovdalen stadion til DMU 16-22 år.

Helt overordnet har Dansk Atletik og arrangørklubben Aalborg Atletik og Motion sat flg. ramme for stævnekonceptet af hensyn til overholdelse af myndighedernes coronarelaterede anbefalingerne og restriktioner:
-    Alle løb (også de korte sprint) løbes som direkte finaler. Information om banefordeling m.m. offentliggøres på arrangørens hjemmeside senest fredag d. 11. sep. 2020
-    Ved tilfælde af flere tilmeldte end pladser i løbediscipliner forsøger vi at udvide antallet af atleter, som får tildelt start. Er det ikke været muligt, tildeles start baseret på ranglisten, og der oprettes en venteliste i disciplinen
-    I tekniske discipliner har vi begrænset antal forsøg til 4. Denne beslutning er taget i samarbejde mellem arrangøren og DAF administrationen, som har bl.a. konsulteret landstrænerne i sagen. Beslutningen betyder, at man kan tage alle tilmeldte med, og samtidigt begrænse afvikling af disciplinen ift. de tids-slots som vi planlægger efter.

Link til arrangørens hjemmeside finder du her.


DMU 14-15 år 19.-20. september i Hvidovre
Dansk Atletik og arrangørklubben Hvidovre Atletik og Motion er i tæt dialog om betydningen af myndighedernes skærpede corona-relaterede restriktioner i København og 16 omegnskommuner, herunder Hvidovre kommune. Det vigtige budskab er, at vi helt naturligt tager vores forholdsregler ift den endelige stævneplanlægning, så vi kan leve op til myndighedernes anbefalinger og overholdelse af det gældende forsamlingsforbud m.m.

Mere specifikt er vi naturligvis udfordret på forsamlingsforbuddet på max 50 personer som må være i aktivitet på samme tid. Det er vi ved at finde en løsning på via nøje koordinerede tids-blokke, hvor de respektive discipliner skal afvikles inden for. Det får nok også den betydning, at der kommer begrænsninger på, hvor mange deltagere vi kan have med i de enkelte discipliner, og muligvis er vi også nødt til at udelade stafetterne i det endelige stævneprogram.

Vi har prioriteret, at vi hellere vil gøre alt hvad vi kan for at kunne gennemføre et ansvarligt DMU i Hvidovre, om end der i år er særlige begrænsninger ift tilmeldinger. Endelig har vi besluttet at udskyde tilmeldingsfristen, således at seneste frist for tilmelding er søndag d. 13. sep. 2020 kl. (tiden bekræftes af arrangøren).

Så snart det reviderede program for DMU 14-15 årige er klar, bliver det lagt op på arrangørklubbens hjemmeside, som du kan finde her.Afsluttende bemærkninger
I lighed med de udmeldinger som sundhedsmyndighederne i denne tid er ude at kommunikere, skal Dansk Atletik opfordre og appellere til alle atleter og trænere til at huske på de vigtige corona-forholdsregler:
-    Mød ikke op, hvis du er syg
-    Hold afstand
-    Ingen kram, intet håndtryk
-    Husk håndsprit

Arrangørerne i Aalborg og Hvidovre har gjort et kæmpe forarbejde for at DMU kan gennemføres i denne corona-tid. Arrangørerne har brug for vores støtte og forståelse for at alle deltagere tager forholdsreglerne seriøst. Vi er begrænset ift hvad vi plejer at kunne gøre, men vi kan stadig få to gode DMU stævneweekender, hvis vi husker hinanden om forholdsreglerne! 

© Copyright Dansk Atletik Forbund