Loading...

Årsmødet afholdes i 2020 i Aarhus her ved Aarhus 1900’s Atletik- og Løbeakademi. Foto: Katt Grasberger og Jakob Dybdal Abrahamsen.

Årsmøde 2020

Årsmøde udskydes til 28. november 2020

13. oktober 2020 · Christian Jørn

Efter grundig overvejelse har bestyrelsen besluttet at udskyde årsmødet fra den 25. oktober til den 28. november 2020.

Bestyrelsen har i de sidste uger fulgt udviklingen i Corona situationen – og de medfølgende anbefalinger fra myndighederne og DIF – ekstra nøje. Desværre ser det ikke ud til, at smittetrykket falder.

Herudover har der siden udsendelsen af årsmødematerialet været en del henvendelser, hvor der er udtrykt bekymring for at afholde årsmødet.

Alle skal være trygge i afviklingen af årsmødet, så ovenstående ligger til grund for beslutningen. 

Da Dansk Atletiks love ikke giver mulighed for digital afvikling, har man valgt at flytte årsmødet til den 28. november kl. 10-15 i Aarhus 1900’s Atletik- og Løbeakademi (tidl. Marselisborg-hallen) hvor der er mere plads og dermed bedre mulighed for trygge rammer.

Årsmødematerialet er allerede udsendt, så det forbliver det samme (kan ses her).

Men der vil være nye frister for fremsendelse af lovforslag og for opstilling af kandidater til bestyrelse og komiteer.

Fristerne er følgende (sendes til daf@dansk-atletik.dk ):

  • Lovforslag:      senest den 24. oktober (hent skema til lovforslag her)
  • Kandidater:     senest den 14. november
  • Tilmelding:      senest den 14. november

 

Vi håber på forståelse for denne beslutning og håber, at foreningerne vil møde talstærkt op.

Hvis man allerede har tilmeldt sig Årsmødet den 25. oktober skal man gentilmelde sig til Årsmødet den 28. november. Vi flytter ikke de pågældendes tilmeldinger, da det ikke vides om disse kan deltage på den nye dato. Tilmelding kan ske her eller nedenfor ved udfylding af formularen.

Der er den 13. oktober sendt mails til alle foreningsformænd om denne ændring.

 

© Copyright Dansk Atletik Forbund