Loading...

STÆVNEADMINISTRATION

Connect er den nye stævnetilmeldingsplatform i Dansk Atletik

02. juni 2021 · Christian Jørn

Dansk Atletik kan nu lancere en ny stævnetilmeldingsplatform. Ambitionen er, at det skal være lettere at være atlet, klub og stævnearrangør i vores atletikfamilie.

Vi kalder vores nye platform ’Connect’ for netop at synliggøre, at systemet er en digital løsning, der skal være med til at binde de primære interessenter sammen i Dansk Atletik. I første fase i implementeringen af den nye Connect-platform, er der fokus på at systemet skal håndtere stævneansøgning og tilmeldinger. D.v.s. Connect er omdrejningspunktet for Dansk Atletiks håndtering af stævner og er forberedt til at automatisere udveksling af data mellem arrangører, stævneadministrationssystemer og Statletik.

Det er vigtigt at understrege, at Connect er en digital løsning, der gradvist vil blive udbygget med forskellige administrative moduler som målrettes de forskellige interessenter i Dansk Atletik. I punktform kan Connect beskrives via flg.:

Connect skal og har som ambition at:

  • Gøre det lettere at være atlet, klub eller stævnearrangør og binde Dansk Atletik digitalt sammen
  • Samle oplysninger om klubber, stævner, kontaktpersoner, mv.
  • Skabe én platform for tilmelding til stævner uanset klubbernes valg af stævneadministrationssystemer
  • Sikre større kvalitet i data fra stævner og klubber. f.eks. ved at koble atlet og statletik-ID inden tilmelding.

 

Hvad Connect kan i dag

  • Alle konktaktoplysninger til klubberne er nu samlet og kan opdateres/rettes af klubberne selv
  • Stævneanmeldelse foregår i Connect
  • Klubber kan få adgang til at bruge tilmeldingsfunktionen ved at kontakte Lars. Den frigives helt i løbet af juni.
  • Atleter og ledere har én samlet konto
  • VIGTIGT: Tilmelding til DM foregår i Connect (man skal oprette en konto for at kunne tilmelde sig): https://connect.atletik.dk/Calendar/View/20

 

Øvrige oplysninger

Oplever brugerne fejl eller andet, skal lyde en opfordring til at kontakte Dansk Atletiks digitale konsulent Lars Lindstrøm pr. mail lars@dansk-atletik.dk . I særlige og akutte tilfælde kan Lars kontaktes pr. mobil 4196 9373 i tidsrummet kl. 8-20. Udenfor dette tidspunkt kan man sende en sms, hvorefter Lars vil vende tilbage hurtigst muligt.

© Copyright Dansk Atletik Forbund