Loading...

Årsmøde 2021

Information om Årsmøde 2021

03. september 2021 · Dansk Atletik

I forlængelsen af varsling af Årsmøde fra den 23. april følger nu invitation med vigtige tidsfrister.

Vi glæder os til at se repræsentanskabet samlet fysisk i Nyborg, den 23. oktober. 

I den udsendte invitation skal vi specielt henlede opmærksomheden på følgende tidsfrister: 

18. september                 Forslag til Dansk Atletiks Love og Generelle bestemmelser
1. oktober                         Årsmødematerialet offentliggøres på hjemmesiden
8. oktober                         Kandidatur til bestyrelses- og valgte komiteposter
9. oktober                         Tilmeldingsfrist 

Se mere i invitationen, der ligger her.

© Copyright Dansk Atletik Forbund