Loading...

Foto: Andreas N / Pixabay

Uddannelse

Genopstart af dommeruddannelse

26. november 2021 · Katja Salivaara

Efter længere pause genopstarter dommeruddannelse med genopfriskningskursus og pilotprojekt på niveau 2.

Genopfriskning ad eksisterende dommerkort

Hvert dommerkort er gyldig i 5 år, og skal fornys med genopfriskningskursus inden udløbsdatoen. Da det ikke har været muligt at arrangere dommerkurser i længere tid (hvor vi har været hårdt ramt af coronarelaterede restriktioner), er dommerkortenes gyldighed blevet forlænget. Disse kort med udløbsdato enten den 31.12.2020 eller 31.12.2021 skal derfor fornys inden 31.12.2022.

Den første mulighed for genopfriskning finder sted i december, og foregår online. Kursusdatoerne er som følger:
Genopfriskning af dommerkort i løb: 14. december kl. 19-20 (online)
Genopfriskning af dommerkort i spring: 15. december kl. 18-19 (online)
Genopfriskning af dommerkort i kast: 15. december kl. 19:30-20:30 (online)

Det er gratis af deltage i denne første omgang af genopfriskning, som består af selvstudier og fælles onlinemøde. Tilmelding skal ske via Connect senest mandag den 6. december. Den næste mulighed for opfriskning af eksisterende dommerkort forventes at finde sted efter indendørssæson.

 

Pilotprojekt på niveau 2, Dommer i løb/kast/spring

For nye dommere tilbydes der uddannelse fra starten af januar. De fem kursustimer på dommerniveau 2 er blevet delt i tre, og undervisning foregår delvist online. Kursusdatoerne er som følger:
1. del: 5. januar kl. 19-20. Online, fælles for alle disciplingrupper.
2. del: Løb: 11. januar kl. 19-20:30 (online) / Spring: 12. januar kl. 19-20:30 (online) / Kast: 13. januar 19-20:30 (online)
3. del: 15. januar, fysisk fremmøde i Odense: Løb 9:00-11:30 / Spring: 12:30-15 / Kast: 15:30-18

Deltagelse i kurset koster 400 kr./modul (løb/spring/kast), og tilmelding skal ske via Connect senest den 3. januar kl. 12. Det er muligt at deltage i flere moduler samtidigt.

 

Andre dommerkurser

Efter opstart evaluerer vi de to kurser og planer for dommeruddannelse som helhed, og melder ud om fremtidige planer for bl.a. atletikmedhjælperkurser og eventuelle ændringer i nuværende kursusstruktur. Husk også at holde øje med Connect for eventuelle lokale kurser. 

© Copyright Dansk Atletik Forbund