Loading...

Ekstraordinært årsmøde

Indkaldelse til ekstraordinært årsmøde

17. juni 2022 · Dansk Atletik

31 klubber under Dansk Atletik har d. 10. juni fremsendt begæring om afholdelse af ekstraordinært årsmøde med dagsordenspunkterne mistillidserklæring til den siddende bestyrelse og valg af ny bestyrelse.

På baggrund af begæringen er der i dag udsendt indkaldelse til ekstraordinært årsmøde, søndag den 3. juli 2022, kl. 17 i Odense. 

Se den udsendte information her: 


Korrekt link til Dansk Atletik Forbunds gældende regler og love her. Direkte link til DAFs love (pdf) her

Indkaldelsen er sendt direkte til alle klubformænd.
Bemærk at den 26. juni er sidste frist for tilmelding samt opstilling af kandidater til bestyrelsen. 

© Copyright Dansk Atletik Forbund