Loading...

Dansk Atletik

IDAN-undersøgelse

23. juni 2022 · Dansk Atletik

Idrættens Analyseinstitut (IDAN) har nu offentliggjort undersøgelse blandt medlemsforeningerne i Dansk Atletik.

/ Opdatering: der er den 30. juni tilføjet en præsentation fra IDAN også, se nedenfor. 

Undersøgelsen er gennemført som led i projektet Dansk Atletik 2.0, der har som formål at tegne en aktuel status i Dansk Atletik og pege på mulige udviklingsretninger for forbundet.

Undersøgelsen var planlagt som en midtvejsstatus i projektet, men projektet er med udgivelsen af undersøgelsen for nuværende sat i bero, da der er indkaldt til ekstraordinært årsmøde. 

Tak til de klubber, der har medvirket gennem besvarelse af det udsendte spørgeskema.

Rapporten kan læses i sin helhed hos IDAN her (pdf).

Der er derudover en præsentation med følgende teamer, der kan læses her (tilføjet 30. juni):

  • DAF og værdiskabelse
  • Motionsløbere
  • DAF-foreninger og resultater fra spørgeskemaundersøgelse
  • Cases fra Norge, Sverige og Nederlandene
  • Organisering og strategi i atletikforbundene i Norge og Sverige

 

Nyhed om udgivelsen på IDAN’s hjemmeside her.

© Copyright Dansk Atletik Forbund