Loading...

JOBOPSLAG

Genopslag: Dansk Atletik søger ny elitechef

04. august 2022 · Dansk Atletik

I forbindelse med ekstraordinær udskiftning af bestyrelsen i Dansk Atletik blev processen omkring rekruttering af ny elitechef i foråret 2022 sat på pause. Stillingen genopslås derfor hermed med henblik på ansættelse pr. 1. oktober 2022.

Dansk Atletik er inde i en resultatmæssigt flot periode og søger nu en ny elitechef til varetagelse af det overordnede ansvar for forbundets elitearbejde. Elitechefen leder det daglige elitearbejde i et tæt samarbejde med de fire landstrænere for henholdsvis spring, kast, mellem/lang og sprint/hæk/stafet samt en talentkoordinator og skal sikre, at elitearbejdet også sker i et udviklingsperspektiv i sammenhæng med forbundets øvrige indsatsområder.

 

Du kan være vores nye elitechef, hvis…

 • Du har erfaring med eliteidræt, kendskab til international idræt og meget gerne fra atletik. Du kan dokumentere resultater inden for ledelse og eliteidræt, og har relevant uddannelse og erfaring.
 • Du kan lede en gruppe af bestående af højt præsterende individualister, og evnen til at forme kultur er højt prioriteret.
 • Du formår at stå fast ved dine velbegrundede beslutninger, også når uenigheder opstår, og formår alligevel at skabe samling om beslutningerne.
 • Du har erfaring med strategisk arbejde, struktureret planlægning og økonomistyring fra tidligere stillinger.
 • Du er god til mundtlig og skriftlig kommunikation på både dansk og engelsk.
 • Du er energisk og initiativrig.
 • Du er bevidst om din måde at kommunikere på og nyder at samarbejde med personer med vidt forskellig baggrund.
 • Du evner at skabe en stærk kultur, fordi du har indsigt i og forståelse for samspil og relationer mellem mennesker.
 • Du kan prioritere i indsatser og sætte mål for udviklingen.
 • Du kan skabe stærke netværk og relationer til eliteklubber, eliteudøvere og elitetrænere.

 

Om stillingen 

Elitechefen er leder af elitestaben og dermed overordnet ansvarlig for elitesektionens virksomhed. Dette sker i et tæt samarbejdet med Team Danmark om drift, vedligeholdelse og udvikling af talent- og elitearbejdet i dansk atletik. 

Herudover er elitechefen ansvarlig for forankring af elitesektionens konceptbeskrivelser, samarbejdsaftaler, evalueringer og idéoplæg overfor såvel eksterne som interne samarbejdspartnere i Dansk Atletik.

Stillingen indeholder en vekselvirkning mellem administrative opgaver og udviklingsopgaver i samarbejde med en lang række interessenter i form af atleter, trænere, klubber, kraftcentre, Team Danmark, eksterne eksperter m.fl.

Stillingen er på fuldtid, og der forventes en del rejseaktivitet indenlands såvel som udenlands.

Elitechefen har enten daglig arbejdsplads på forbundets kontor i Idrættens Hus i Brøndby eller er indstillet på ofte at lægge noget arbejdstid her for at være en integreret del af Dansk Atletiks samlede medarbejderstab. Elitechefen refererer til sekretariatslederen i Dansk Atletik.

 

Elitechefens opgaver 

 • Sikre de bedste vilkår for trænere og eliteudøvere.
 • Personaleledelse af forbundets landstrænere og talentkoordinator.
 • Administrativ og økonomisk ledelse af eliteområdet.
 • Ansvarlig for udvikling og implementering af elitestrategi.
 • Ansvarlig for samarbejde med Team Danmark, Antidoping Danmark og øvrige samarbejdspartnere inden for eliteområdet.
 • Sikre at eliteidrætten og eliteatleterne bliver udviklet på en social og samfundsmæssig ansvarlig måde.

 

Praktiske forhold

 • Stillingen ønskes besat snarest muligt og senest pr. 1. oktober 2022.
 • Løn baseret på kvalifikationer inden for rammerne af lønniveauet i Dansk Atletik.

 

Ansøgningsfristen er senest søndag den 21. august 2022. Samtaler afholdes onsdag den 24. august med henblik på afsluttet ansættelsesproces senest 31. august og ansættelse pr. 1. oktober.

Send ansøgning, CV og relevante bilag til sekretariatsleder i Dansk Atletik Michael Hauerbach Sørensen på michael@dansk-atletik.dk. Skriv venligst ”Elitechef” i emnefeltet.

 

Yderligere oplysninger 

Sekretariatsleder Michael Hauerbach Sørensen, tlf. 41 96 93 70.

 

Om Dansk Atletik

Dansk Atletik har 278 medlemsklubber med i alt ca. 35.000 medlemmer inden for atletik, gang og løb. Forbundets sekretariatet er beliggende i Idrættens Hus i Brøndby og består p.t. af ca. 12 medarbejdere, der beskæftiger sig med sportslige aktiviteter; herunder større events, Skole OL, stadionatletik, motionsaktiviteter, uddannelse og administration.

© Copyright Dansk Atletik Forbund