Loading...

Spring

Længdespring

13. marts 2015 · Henriette Leth Nielsen

Længdespring er en af springdisciplinerne i atletik.

I længdespring foretager man et tilløb, som efterfølges af et afsæt med ét ben ud i en springgrav fyldt med sand.

I lighed med de mange andre af atletikkens discipliner anvender udøverne specielle pigsko.

 

DAF's bestemmelser for længdespring

Springgraven skal være fyldt med grus eller sand (let fugtigt), og overfladen i landingsområdet skal være i niveau med overfladen af afsætsplanken. Såfremt der på tilløbsbanen anbringes en transportabel måtte, skal overfladen af denne være i niveau med overfladen af afsætsplanken.

Der bør iagttages, at der anvendes afsætsplanke placeret i en afstand fra springgraven passende til aldersgruppen, således at der ingen risiko er for deltagerne ved nedslaget. Afsætsplanken skal dog være placeret mellem 1 og 3 meter fra landingsområdets nærmeste kant.

Såfremt der ikke forefindes udsparing bag afsætsplanken til modellervoksbræt for registrering af overtrådt spring, kan der i stedet opbygges en vold af fugtigt jord eller sand i 10 cm bredde og 0,7 cm højde med 45° skråning i forkanten.

Landingsområdet skal have en minimumsbredde på 2,75 m og en maksimumsbredde på 3.00 m, og tilløbsbanens midterakse skal så vidt muligt falde overens med landingsområdets midterakse. Såfremt dette ikke umiddelbart er tilfældet, bør arrangøren ved hjælp af 1 – eller om nødvendigt 2 – strimler afgrænse landingsområdet, således at det ønskede sammenfald af midterakserne opnås.

 

Særligt tilbehør

· Flag eller lignende anbragt på hver side af afsætsplanken som hjælp for deltagerne

· Ekstra modellervoksbræt til udskiftning samt rulle eller spartel til udjævning

· Skraber eller rive samt afretningsbræt eller -slæber til udjævning af fyldet i springgraven

· Bræt med decimeterangivelser langs springgraven

· Rekordflag samt resultattavle som orientering for publikum

 

Verdensrekorder længespring mænd.

Verdensrekorder længdespring kvinder. 

© Copyright Dansk Atletik Forbund