Loading...

Om DAF

Bliv medlem af DAF

14. april 2015 · Senai

Der er mange fordele ved at være medlemsklub.

Sådan gør I:
Meld jeres klub ind i DAF via dette tilmeldingsskema. Udfyld skemaet med foreningens navn, kommune, samt kontaktoplysninger til formand og kasserer. Send skema og kopi af foreningens vedtægter til daf@dansk-atletik.dk.
(Læs mere om DAF-kontingent her)

Når I først er meldt ind, kan I løbende administrere al relevant information om klubben (adresseændringer, nye kontaktpersoner m.v.)  på DAFs klubportal atletikogmotion.dk.

Fordele ved at være medlem af DAF:

 • Automatisk dækning af Idrættens Forsikringer (se mere nedenfor)
 • Adgang til stævner og mesterskaber
 • Optagelse af klubbens stævner, løb og arrangementer i DAF Kalender på dansk-atletik.dk
 • Optagelse af motionsløb i Danmarks Officielle Løbskalender til særlig medlemspris
 • DAF-opmåling af rutedistancer til særlig medlemspris
 • Certificering af løb til særlig medlemspris
 • Foreningsudvikling
 • Konsulentbistand til udvikling indenfor atletik, løb og gangsport
 • Konsulentbistand til faciliteter og certificering af atletikanlæg
 • Uddannelse og kurser for aktive, trænere og ledere
 • Løbetræneruddannelse
 • Uddannelse af trafikofficials
 • Løbeseminar og Arrangørseminar til særlig medlemspris
 • Konferencer om ungdoms- senior- og masters atletik, samt motionsgang
 • Indflydelse på DAF’s love, strategier, og fremtiden for dansk atletik og motion ved DAF årsmøde
 • Partnerskab og facilitator i lokale kommunesamarbejder og motionsaktiviteter
 • Rabatter på idrætsrejser via Idrættens Rejsebureau

Idrættens Forsikringer: DAF-klubber er dækket af den kollektive idrætsforsikring som DIF har tegnet hos Tryg. Forsikringerne dækker bl.a. trænere, ledere og hjælpere under udførelse af sit hverv i DAF-regi.

Forsikringsindhold: Lovpligtig arbejdsskadeforsikring (for lønnede og ulønnede trænere), Erhvervs- og produktansvarsforsikring, Retshjælpsforsikring, Rejseforsikring, Ulykkesforsikring (for bestyrelsesmedlemmer og andre frivillige ledere)

Læs mere på www.idraettensforsikringer.dk

Nyttige links og dokumenter for DAF-klubber

Moms i idrætsforeninger:
Læs mere i folderen HER

Frivillighed:
www.frivillighedstjek.dk er DIF's site, hvor din forening kan tage "frivillighedtesten" og finde ideer og praktiske værktøjer til at anerkende, lede, fastholde og rekruttere frivillige i foreningsarbejdet.

Ungdomstræner:
"Bliv klogere på de unge - og bliv en endnu bedre træner" er et inspirationshæfte fra DIF, der sætter fokus på en række temaer som det er vigtigt for ungdomstræneren at forholde sig til i fastholdelsen af de 13-18-årige. Se hæftet gratis her.        

En forudsætning for optagelse i DAF er, at foreningen har et sæt godkendte vedtægter.

Se DIF's folder om udarbejdelse af vedtægter her, samt en skabelon til at lave foreningsvedtægter her.

© Copyright Dansk Atletik Forbund