Loading...

Om DAF

Bliv medlem af DAF

14. april 2015 · Senai

Der er mange fordele ved at være medlemsklub.

Sådan gør I:
Meld jeres klub ind i DAF via dette tilmeldingsskema. Udfyld skemaet med foreningens navn, kommune, samt kontaktoplysninger til formand og kasserer. Send skema og kopi af foreningens vedtægter til daf@dansk-atletik.dk.
(Læs mere om DAF-kontingent her)

Fordele ved at være medlem af DAF:

 • Automatisk dækning af Idrættens Forsikringer (se mere nedenfor)
 • Adgang til stævner og mesterskaber
 • Optagelse af klubbens stævner, løb og arrangementer i DAF Kalender på dansk-atletik.dk
 • Optagelse af motionsløb i Danmarks Officielle Løbskalender til særlig medlemspris
 • DAF-opmåling af rutedistancer til særlig medlemspris
 • Certificering af løb til særlig medlemspris
 • Foreningsudvikling
 • Konsulentbistand til udvikling indenfor atletik, løb og gangsport
 • Konsulentbistand til faciliteter og certificering af atletikanlæg
 • Uddannelse og kurser for aktive, trænere og ledere
 • Løbetræneruddannelse
 • Uddannelse af trafikofficials
 • Løbeseminar og Arrangørseminar til særlig medlemspris
 • Konferencer om ungdoms- senior- og masters atletik, samt motionsgang
 • Indflydelse på DAF’s love, strategier, og fremtiden for dansk atletik og motion ved DAF årsmøde
 • Partnerskab og facilitator i lokale kommunesamarbejder og motionsaktiviteter
 • Rabatter på idrætsrejser via Idrættens Rejsebureau

Idrættens Forsikringer: DAF-klubber er dækket af den kollektive idrætsforsikring som DIF har tegnet hos Tryg. Forsikringerne dækker bl.a. trænere, ledere og hjælpere under udførelse af sit hverv i DAF-regi.

Forsikringsindhold: Lovpligtig arbejdsskadeforsikring (for lønnede og ulønnede trænere), Erhvervs- og produktansvarsforsikring, Retshjælpsforsikring, Rejseforsikring, Ulykkesforsikring (for bestyrelsesmedlemmer og andre frivillige ledere)

Læs mere på www.idraettensforsikringer.dk

Nyttige links og dokumenter for DAF-klubber

Moms i idrætsforeninger:
Læs mere i folderen HER

Frivillighed:
www.frivillighedstjek.dk er DIF's site, hvor din forening kan tage "frivillighedtesten" og finde ideer og praktiske værktøjer til at anerkende, lede, fastholde og rekruttere frivillige i foreningsarbejdet.

Ungdomstræner:
"Bliv klogere på de unge - og bliv en endnu bedre træner" er et inspirationshæfte fra DIF, der sætter fokus på en række temaer som det er vigtigt for ungdomstræneren at forholde sig til i fastholdelsen af de 13-18-årige. Se hæftet gratis her.        

En forudsætning for optagelse i DAF er, at foreningen har et sæt godkendte vedtægter.

Se DIF's folder om udarbejdelse af vedtægter her, samt en skabelon til at lave foreningsvedtægter her.

Ændring af klubnavn foregår via denne blanket, som sendes i udfyldt stand til daf@dansk-atletik.dk.

Udmeldelse af DAF foregår via denne blanket, som sendes i udfyldt stand til daf@dansk-atletik.dk inden 31. marts, hvis man ønsker udmeldelse samme år uden at blive opkrævet kontingent.

 

© Copyright Dansk Atletik Forbund