Loading...

Atletikkens Årsfest 2018

Atletikkens Årsfest

05. september 2018 · Jeppe Weinreich

Efter at have været afviklet i Middelfart de seneste år, finder Atletikkens Årsfest 2018 sted i Nyborg, hvor der venter to interessante dage.

Sinatur Hotel, NyborgLørdag den 27. oktober kl. 13.00 – søndag den 28. oktober kl. 14.00

DAF bestyrelsen håber at du - og gerne flere af dine klubkammerater - deltager i Atletikkens Årsfest, hvor vi samles til konferencer og den festlige DAF Award om lørdagen, mens DAFs årsmøde afholdes søndag.

Arrangementet bliver denne gang i Nyborg, i gåafstand fra Nyborg Station på Sinatur Hotel Storebælt,

Østerøvej 121, 5800 Nyborg - hjemmeside 

Pris: Der er forskellige tilbud, alt efter hvad man vælger - se priserne HER.

Lørdag

10.00-12.40  Masters konference se invitation HER

13.00-16.00  Fælles konference ’Vi skal have flere med’ - udvikling af stadionatletik fra tilskuersport til deltagersport. 
Visioner og konkrete tiltag for vores fælles strategimål om nye stævneformer og deltagervækst.

  • Stadionatletik fra tilskuersport til deltagersport v/Jakob Larsen oplæg
  • Kan Tracks føre til Jumps, Throws og Sprints? v/Christian Jørn Hansen oplæg
  • Kan din klub arbejde mere innovativt og effektivt? v/Bo Transbøl, SAK77 oplæg


16.30-18.00  ’Rundt om bordene’ – få indblik i Dansk Atletiks satsninger:      WXC, Skole OL & Skole OL Cross, Elite 2020+, BDFL, Atletik TV, Den gode ide – bord.

19.00-22.00 DAF Award og festmiddag (læs mere om DAF Awards her)

Søndag

9.15-14.00  Årsmøde

      Dagsorden jf. §11 DAF Love

1.       Valg af dirigent

2.       Valg af stemmetællere

3.       Godkendelse af stemmeberettigede

4.       Formanden aflægger bestyrelsens beretning til godkendelse

5.       Bestyrelsen fremlægger det reviderede regnskab for det foregående år til godkendelse.

6.       Bestyrelsen fremlægger status på strategiplan

7.       Behandling af indkomne forslag

8.       Bestyrelsen fremlægger budgettet for indeværende år til orientering samt forslag til rammebudgetter for det kommende år, herunder, som et særskilt punkt, kontingentet, til godkendelse

9.       Valg i henhold til § 12

10.   Eventuelt

Hjortens legatmodtagere offentliggøresVigtige datoer

23. september Forslag til DAF Love & DAF bestemmelser

7. oktober Årsmødemateriale offentliggøres på forbundets hjemmeside

12. oktober kl. 12:00 Tilmeldingsfrist 

14. oktober Frist kandidatur til bestyrelses- og valgte komiteposter

27.-28. oktober Atletikkens Årsfest

© Copyright Dansk Atletik Forbund