Loading...

Atletikkens Årsfest 2018

DAF Årsmøde 2018

07. oktober 2018 · DAF

Dansk Atletik Forbunds årsmøde afholdes søndag i forbindelse med Atletikkens Årsfest 27-28/10 2018

Sted

Nyborg på Sinatur Hotel Storebælt, Østerøvej 121, 5800 Nyborg, Sinatur 

Søndag 28/10 kl. 9.15-14.00

Dagsorden jf. §11 DAF Love

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere
 3. Godkendelse af stemmeberettigede
 4. Formanden aflægger bestyrelsens beretning til godkendelse
 5. Bestyrelsen fremlægger det reviderede regnskab for det foregående år til godkendelse.
 6. Bestyrelsen fremlægger status på strategiplan Præsentation
 7. Behandling af indkomne forslag
 8. Bestyrelsen fremlægger budgettet for indeværende år til orientering samt forslag til rammebudgetter for det kommende år, herunder, som et særskilt punkt, kontingentet, til godkendelse
 9. Valg i henhold til § 12
 10. Eventuelt
  Hjortens legatmodtagere offentliggøres
  VM Cross
  Ny Visuel identitet for Dansk Atletik 

Årsmødemateriale


Vigtige datoer

 • 23. september: Forslag til DAF Love & DAF bestemmelser
 • 7. oktober: Årsmødemateriale offentliggøres på forbundets hjemmeside
 • 12. oktober: kl. 12:00 Tilmeldingsfrist 
 • 14. oktober: Frist kandidatur til bestyrelses- og valgte komiteposter
 • 27.-28. oktober: Atletikkens Årsfest


Tilmeld dig HER til Atletikkens Årsfest, sidste frist 12/10 kl. 12

© Copyright Dansk Atletik Forbund