Loading...

Årsmødet afholdes i 2021 virtuelt.

Årsmøde 2020

Dansk Atletik årsmøde 2020

01. maj 2019 · Christian Jørn

Indkaldelse til Dansk Atletiks årsmøde 24. april 2021

REFERAT FRA ÅRSMØDET AFHOLDT DEN 24. APRIL 2020 KAN LÆSES HER

Opdatering pr. 6. april 2021: 

Der var oprindeligt planlagt et fysisk møde i Aarhus. Grundet Corona-situationen har man i bestyrelsen besluttet, at mødet afholdes digitalt på Teams. Alle tilmeldte får tilsendt link til mødet dagen inden Årsmødet.

Det er fortsat muligt at tilmelde sig Årsmødet. Det sker ved at sende en mail til daf@dansk-atletik.dk. Allerede tilmeldte deltagere til det fysiske møde i Aarhus overføres automatisk. Sidste frist for tilmelding er forlænget til den 22. april.

__________________________

 

NY BESTYRELSE ER VALGT

Dansk Atletiks bestyrelse har i flere måneder fungeret med tre tilforordnede medlemmer uden bestyrelsesansvar. Desuden har der været en vakant plads gennem hele året ligesom Svend Lykkemark Christensen har ønsket at udtræde af bestyrelsen efter 10 år. På den baggrund blev der blandt de stemmeberettigede til årsmødet gennemført et online valg, hvor resultatet blev, at bestyrelsens opstillede kandidater alle blev valgt. Der var ingen modkandidater. ”Vi ved godt, at det er en usædvanlig fremgangsmåde,” siger Karsten Munkvad. ”Men vi havde et stærkt behov for at kunne etablere en fuldt funktionsdygtig bestyrelse så hurtigt som muligt. Vi har en række udfordringer, som kræver hele bestyrelsens samlede fokus og arbejdskraft. På bestyrelsens vegne er jeg taknemmelig for, at de stemmeberettigede til årsmødet viste deres opbakning til bestyrelsens fortsatte arbejde ved på denne usædvanlige måde, at bakke op om vores opstillede kandidater. Nu skal vi i arbejdstøjet og ikke blot genoprette økonomien i forbundet – vi skal arbejde for at bringe atletikken videre på samtlige områder.” 

Dansk Atletiks bestyrelse ser herefter således ud:

  • Karsten Munkvad, formand (genvalgt)
  • Bent Jensen, næstformand (ikke på valg)
  • Søren Munch, bestyrelsesmedlem (genvalgt)
  • Henrik Breum, bestyrelsesmedlem (ikke på valg)
  • Rikke Rønholt Albertsen, bestyrelsesmedlem (nyvalgt)
  • Louise Brasen, bestyrelsesmedlem (nyvalgt)
  • Signe Vest, bestyrelsesmedlem (nyvalgt)

De tre nyvalgte medlemmer kan ses her i denne præsentation.

BESTYRELSEN INVITERER TIL ONLINE DIALOGMØDER

Med baggrund i det udsatte årsmøde, inviterer bestyrelsen til tre online dialogmøder om nogle af de temaer, der skulle være drøftet på Årsmødet. Bestyrelsen har på forhånd udpeget tre emner til drøftelserne. Møderne indledes med et kort oplæg fra bestyrelsen, hvor det aktuelle tema præsenteres. Herefter er der spørgsmål og debat.

Møderne afholdes online og varer halvanden time. Målgruppen er klubledere, ansatte og bestyrelsesmedlemmer i klubberne. Ønsker du at deltage, skal du sende en mail til daf@dansk-atletik.dk. Så modtager du en indkaldelse med et link til det program, vi bruger til at afvikle møderne. Alle møder afholdes i tidsrummet fra kl. 19.00 – 20.30. Her er mødedatoer og temaer:

  • Torsdag den 3. december: Hvor skal pengene komme fra?
  • Tirsdag den 26. januar: Vi skal være flere – hvordan lykkes vi med det?
  • Onsdag den 3. marts: Hvordan får vi et attraktivt stævne- og mesterskabsprogram? (UDSKUDT)

__________________________

 

Årsmødets materiale

 

© Copyright Dansk Atletik Forbund