Loading...

Årsmødet afholdes i 2021 i Nyborg.

Årsmøde 2021

Dansk Atletik årsmøde 2021

23. april 2021 · Christian Jørn

Indkaldelse til Dansk Atletiks Årsmøde 2021 23. oktober 2021.

Årsmødets materiale (offentliggjort den 1. oktober):

Dagsorden 
Årsberetning 202
1 (dagsorden punkt 4)
Årsrapport 2020 (dagsorden punkt 5)
Rammebudget 2021 (dagsorden punkt 8)
Valgoversigt (opdateret 11. oktober, rettelse 15. oktober)

Forslag til behandling (dagsorden punkt 7)
Ændringsforslag fra bestyrelsen vedr. valg til komiteer, udvalg og projektgrupper
Ændringsforslag fra bestyrelsen vedr. bestyrelsens sammensætning
Ændringsforslag fra bestyrelsen vedr. Team Danmark samarbejde 

Se DAFs love her

Opdateret den 3. september:

Endelig invitation udsendt den 3. september 2021 kan ses her
Skema til fremsendelese af ændringsforslag her

Vigtige tidsfrister: 
18. sept.          Forslag til Dansk Atletiks Love og Generelle bestemmelser
1. oktober       Årsmødematerialet offentliggøres på hjemmesiden
8. oktober       Kandidatur til bestyrelses- og valgte komiteposter
9. oktober       Tilmeldingsfrist

Udsendt 23. april 2021: 

Dansk Atletiks bestyrelse inviterer alle medlemsklubber til årsmødet, der er det fælles demokratiske beslutningsforum for klubrepræsentanter, komiteformænd og bestyrelse.

Lokation:  Sinatur Hotel Storebælt, Østerøvej 121, 5800 Nyborg www.sinatur.dk

Tilmelding: 14 dage før årsmødet

Foreløbig dagsorden for årsmødet

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af stemmetællere
  3. Godkendelse af stemmeberettigede
  4. Formanden aflægger bestyrelsens beretning til godkendelse
  5. Bestyrelsen fremlægger det reviderede regnskab for det foregående år til godkendelse
  6. Bestyrelsen fremlægger status på strategiplan
  7. Behandling af indkomne forslag
  8. Bestyrelsen fremlægger budget for indeværende år til orientering, samt forslag til rammebudget for det kommende år, herunder, som et særskilt punkt, kontingentet, til godkendelse
  9. Valg i henhold til § 12
  10. Eventuelt

Forslag
Medlemsklubber, bestyrelse, komiteer, udvalg og projektgrupper kan stille ændringsforslag. Forslag skal sendes i skema til daf@dansk-atletik.dk. 

Personvalg
Valg kræver personligt fremmøde eller skriftligt tilsagn. Der kan dog opstilles på dagen til valgte poster, hvis disse er vakante i forvejen eller opstår under årsmødet.

Stemmeret
Klubrepræsentanter, komiteformænd og bestyrelsen. Pba. medlemstal har hver klub én stemmeberettiget repræsentant, og klubber med 100+ medlemmer har to repræsentanter. Se mere http://dansk-atletik.dk/media/2207443/dansk-atletiks-love-2-.pdf

© Copyright Dansk Atletik Forbund