Loading...

Om DAF

Kontingent

02. april 2020 · Senai

Dansk Atletiks årsmøde har i 2019 vedtaget at opkræve samme kontingent i 2020 som sidste år.

For at imødekomme Dansk Atletiks strategiplans mål om øget deltagelse i stadionatletik, har man på Dansk Atletiks Årsmøde i 2018 besluttet at afskaffe licens baseret på antal resultater i statletik.

Kontingentet i 2019 bestod af et gennemsnit af det samlede betalte beløb (kontingent, licens og fee) gennem de sidste op til 3 år. 

Da man på årsmødet ikke var klar med en ny kontingentstruktur, blev det besluttet at gentage proceduren fra 2019 i 2020.

Dette medfører stadig, at den første start i baneatletikken ikke forbindes med ekstra omkostninger til licens, kontingent og fee.

 Der vil blive fremsat forslag til en ny kontingentform på Dansk Atletiks Årsmøde i 2020.

De hidtidige satser har været følgende:

  • 0-99 medlemmer: 500 kroner
  • 100-249 medlemmer: 750 kroner
  • 250-499 medlemmer: 2.000 kroner
  • 500+ medlemmer: 3.000 kroner

Kontingentet opkræves i 1. kvartal hvert år.

Licens og Flat fee blev tidligere opkrævet efter denne model, som ikke længere er gældende:

Licens

Licensafgift på 150 kr. blev opkrævet i 4. kvartal gældende for udøvere fra 12 år og opefter, som i perioden 15. oktober året før 14. oktober i indeværende år har registreret mindst ét resultat på statletik.dk.

Flat fee
Fra 2017 er der i forbindelse med licensen indført et grundbeløb for hver klub, beregnet som et såkaldt "flat fee". For klubber med fem eller færre licens-atleter koster det ikke noget, mens beløbet stiger og maksimalt (50 eller flere licenser) når op på 4.000 kr.

I relation til resultater registreret på statletik.dk: Deltagere i landevejsløb, som ikke har indfriet nedenstående tider, vil ikke blive registreret i Statletik.

Mænd:
5 km: 17.00 min
10 km: 35.00 min
Halvmaraton: 1.17,30 timer
Maraton: 2.47,30 timer 

Kvinder:
5 km: 21.30 min
10 km: 46.00 min
Halvmaraton: 1.40,00 timer
Maraton: 3.40,00 timer 

For yderligere oplysninger: Kontakt Torben Dan Pedersen på DAFs kontor.

© Copyright Dansk Atletik Forbund