Loading...

Om DAF

DAFs organisation

17. april 2015 · Senai

En stor del af forbundets arbejde udføres af en række komitéer, projektgrupper, udvalg og andre frivillige, som varetager hver deres områder.

(Klik på figuren nedenfor og se organisationsdiagrammet i stort format)

Der er udarbejdet en minihåndbog med retningslinier for DAF komiteer og projektgrupper, hvori arbejdsform, kompetenceområde, forslagsbehandling, referencer mv. er beskrevet. 
Skema til ændringsforslag for DAF Love, bestemmelser og Forbundsmappe: Skema 

  
DAF komitéer


DAF udvalg

  • Motionsgang 
  • Kapgang Se kommissorie her
  • Mangekamp   
  • Statistik Se kommissorie her.
  • Kalender Se kommissoriet her.
Projektgrupper arbejder med mindre områder eller konkrete aktiviteter og de er knyttet til enten en af komiteerne, administrationen eller bestyrelsen.

Vil du med i en projektgruppe?
En af hjørnestenene i vores organisation er en indbygget fleksibilitet til at oprette nye projektgrupper. Hvis du kunne tænke dig at præge udviklingen på et af følgende områder inden for dansk atletik og motion, så hører vi meget gerne fra dig.
  • Frivillighedsstrategi
  • 16+
  • Videndelingsportal
  • Danmarksturnering 

Se en samlet oversigt med kontaktinfo over alle DAFs udvalg, opmålere og øvrige grupper her.

© Copyright Dansk Atletik Forbund