Loading...

Foto: Martin Sylvest.

Om DAF

Strategiplan 2014-2016

14. april 2015 · Senai

En ny strategiplan for 2014-16 blev introduceret ved årsmødet i oktober 2013. Planen gælder for en tre-årig periode frem til og med næste OL-år. Herefter er det planen, at en ny strategi vil blive lagt for hver olympiade, altså en fire-årig periode. Strategiplanen kan hentes HER.

De otte fokusområder
Det strategiske udgangspunkt for tiden frem mod årsmødet 2016 er udvælgelsen af otte fokusområder, som bestyrelsen finder er centrale for forbundets virke og udvikling i den tre-årige periode:

 

  • ORGANISATION
  • MOTION
  • FASTHOLDELSE
  • SKOLER
  • FORENINGER
  • KOMMUNIKATION
  • ØKONOMI
  • ELITE

© Copyright Dansk Atletik Forbund