Loading...

Regler og love

Klubskifte

21. maj 2015 · Henriette Leth Nielsen

Regler for startret, jf. DAFs love § 6, stk. 2

Startretten gælder for den enkelte turnerings sommersæson hhv. vintersæson (perioder: 15/4-14/10 og 15/10-14/4).

Det er en forudsætning for enhver overførsel af startret fra én klub til en anden, at  
personen ikke er i restance til den tidligere klub (moderklubben).

Startretten kan frit overføres til en anden klub ved overgangen til en ny periode (forudsat at personen ikke er i restance til moderklubben).

Såfremt startretten ikke har været benyttet i en igangværende periode, kan den frit overføres til en anden klub (forudsat at personen ikke er i restance til moderklubben).

Har startretten været benyttet i en igangværende periode, gælder:
  • For ungdom til og med 13 år kan startretten frit overføres én gang inden for hver periode.
  • Fra 14 år og opefter kan startretten kun overføres én gang i hver periode, såfremt der fysisk skiftes folkeregisteradresse til en anden kommune (Kbh. Amt samt Kbh. og Frb. kommune betragtes da som én kommune).
  • Ethvert klubskifte, hvor startretten har været benyttet, medfører 1 måneds karantæne for deltagelse i alle former for danske mesterskaber under DAF.
Karantænen regnes fra seneste konkurrencestart ved et dansk mesterskab (herunder hører start ved en runde i Danmarksturneringen).

© Copyright Dansk Atletik Forbund