Loading...

Regler og love

Klubskifte

20. august 2019 · Henriette Leth Nielsen

Dansk Atletiks Regler og love:

§ 6 Startret

6.1 Der er fri adgang for alle til at deltage i konkurrencer under DAF, herunder i regionale og nationale mesterskaber, forudsat at deltageren opfylder de af konkurrencearrangøren fastsatte kriterier.

6.2 Det er tilladt at være medlem af flere klubber under DAF, men der kan kun stilles op for én klub ad gangen. Bestemmelser om startret i øvrigt fremgår af DAF’s bestemmelser.

 

© Copyright Dansk Atletik Forbund