Loading...

Regler og love

Konkurrencetøj

27. februar 2019 · Henriette Leth Nielsen

Det er ved årsmødet d. 28.10.2018 blevet vedtaget en forenkling af reglerne vedr. klubdragt, som nu benævnes holddragt eller konkurrencedragt.

Det er nu op til den enkelte klub, hvilke krav de ønsker for deres medlemmers konkurrencedragt - undtaget i holdkonkurrencer. Det vil sige, at konkurrencedragterne ikke længere skal godkendes af DAF.

Se de nye regler i vedtægterne her

Generelle kommentarer: Afsnittet omhandler krav til konkurrence- og overtræksdragter og reklamer på disse samt startnumre. De specifikke krav til konkurrencedragter og startnumre fremgår af hhv. regel 143.1. og 7.-11. i Atletikreglement, Dansk Atletik Forbunds konkurrenceregler. De specifikke krav til reklamer på beklædning mv. fremgår af afsnit 5: Nationale reklameregler.

§2.1 Holddragt 2.1.1 Efterfølgende punkter er supplement til Atletikreglement, Dansk Atletik Forbunds konkurrenceregler - Regel 143.1.

§2.1.2 I stafetter, holdløb og klubkonkurrencer skal alle deltagere på et givent hold bære identisk holddragt. En holddragt består af en overdel og en underdel eller en heldragt.

§2.1.3 Holddragtens design, top, singlet, kort/lang buks, shorts, heldragt med forskellig benlængde og forskellig overdelsudformning, er efter holdets eget valg, men skal overholde atletikreglementets regel 143. 1

§2.1.4 Det påhviler udøver og holdleder, at udøveren stiller op i reglementeret holddragt. I modsat fald kan det medføre, at holdet bliver diskvalificeret, også efter konkurrencen, såfremt dispensation ikke foreligger.

§2.1.5 Evt. dispensation herfor kan kun gives skriftligt, af en stævneleder/overdommer/jury.

§2.2 Reklametryk 2.2.1 Reklametryk på holddragter og overtræksdragter skal overholde de nationale reklameregler. Ved start i internationale konkurrencer på dansk grund eller i konkurrencer udenlands, skal de Dansk Atletik Love & Regler – Generelle bestemmelser 2 Afsnit 2: Konkurrencedragt og startnumre internationale reklameregler overholdes. Kommentar: Der henvises til afsnit 5 om nationale reklameregler.

§2.3 Startnummer 2.3.1 Som særregel til atletikreglementets regler udleveres der ved danske stævner normalt kun et startnummer, der skal bæres som følger: I alle løb der slutter på inddelt bane: Startnummer bæres på ryggen. I alle løb fra 1000 m og længere: Startnummer bæres på brystet. I alle spring: Startnummer bæres valgfrit (bryst eller ryg) I alle kast: Startnummer bæres på brystet. Kommentar: Om startnumre i øvrigt gælder atletikreglementets regel 143.7-11.

§2.4 Ikrafttræden 2.4.1 Afsnit 2 om konkurrencedragt og startnumre træder i kraft den 1. januar 2019.

 

 

© Copyright Dansk Atletik Forbund