Loading...

Regler og love

Klubtøj

21. maj 2015 · Henriette Leth Nielsen

Da start ved atletikstævner i Dansk Atletik Forbunds regi forudsætter, at man som udøver er iklædt reglementeret klubdragt, bør alle klubber løbende kontrollere, at deres officielle klubdragt(er) er registreret hos Dansk Atletik Forbund.

Man kan gå på atletikogmotion.dk og se om den angivne klubdragt her er i overenstemmelse med klubbens nuværende dragt. Er dette ikke tilfældet, eller mangler der oplysninger om klubdragt så skal jeres klubadministrator af atletik-og motionsportalen hurtigst muligt opdatere til korrekt beskrivelse. Dette gøres under 'Klubadministration' - 'Indstillinger' - 'Vælg' - Klubdragt, beskrivelse og upload af billede (husk evt. at redigere billedstørrelse før upload).
Er der problemer med opdatering i portalen, så kontakt DAF for hjælp.

Såfremt man vurderer, at man i en periode ikke har mulighed for at iklæde alle deltagere ved et givent stævne samme udgave af klubdragten, kan man søge DAFs bestyrelse om dispensation for gældende regler vedrørende ensartet klubdragt ved et givent stævne.

Gældende regler for klubtøj (6.1.2.4 / 6.1.2.5 i Atletikreglementet)

Deltagerne skal være iført reglementeret klubdragt i overensstemmelse med DAFs officielle liste, medmindre de repræsenterer DAF eller en region.

Overtrædelse af denne bestemmelse kan straffes med startforbud hhv. diskvalifikation.

Hvis en forening har flere typer klubdragt, skal samtlige deltagere fra foreningen bære ensartet dragt. Ved løb uden for stadion påhviler det arrangøren at kontrollere, at alle deltagere fra en forening bærer ensartet og korrekt klubdragt. Uanset at en deltager ikke har været iført reglementeret klubdragt, anses det i øvelsen opnåede resultat for
gyldigt. Dette gælder dog ikke, hvis deltagerens påklædning er blevet påtalt forud for øvelsens start, eller det i øvrigt må lægges til grund, at påklædningen har haft indflydelse på afviklingen af øvelsen og på de opnåede resultater

© Copyright Dansk Atletik Forbund