Loading...

Resultater

Indrapportering af resultater

12. maj 2015 · Senai

Statletik håndterer mange tusinde resultater hvert år. Det stiller krav til at resultatlisterne er udformet, så det er let at overføre resultaterne til databaserne uden at der opstår fejl.

En resultatliste skal indeholde stævnets navn, dato og sted for konkurrence samt disse oplysninger:

  • Disciplin (inkl. vægtangivelse i kast og hækhøjder)
  • Aldersgruppe (ønsker aldersgrupper vist skal resultaterne sorteres efter dem)
  • Placering
  • Atletens navn - fornavn (samt mellemnavne) og efternavn i seprate kolonner
  • Årgang
  • Klub - ved klubløse atleter skal kolonnen være tomt
  • Resultat (OBS! Der skal bruges punktummer, ikke kommaer!) - Ved spring og kast angives også serierne.
  • Vind (fladspring og løb op til og med 200 m, ved spring skal vind angives separat for hvert spring)

Ved landevejsløb skal tiderne være bruttotider og løbene skal være ranglistecertificeret.

Hvis atleterne ikke er medlem af en DAF-klub, så skal klub ikke være udfyldt eller der skal stå klubløs i resultatlisten.

Vær opmærksom på at håndstoppede tider kun må angives med tiendedele.

Hvis der ikke har været vindmåling ved løb eller spring, skal det i resultatlisten angives med x.x (og ikke som 0.0).

Resultaterne skal altid opstilles disciplinvis.

Anvendes stævneprogrammet Mangekamp skal resultaterne også udskrives disciplinvis.

Der kan benyttes et regneark, f.eks. Excel eller resultaterne indsættes i en tabel i Word. Hvis man benytter Excel eller Word, skal data placeres i hver sin celle i tabellen. Resultatlister skal sendes som enten som HTML, word- eller excelfil til DAF: resultater@dansk-atletik.dk. Skriv stævnets navn og dato i emnefeltet (fx Klubstævne 9/20 19.9.2020)

Resultater må IKKE indsendes som pdf-filer, da disse ikke kan håndteres automatisk.

Skifter du klub, så meld det til Statletik (resultater@dansk-atletik.dk).

 

Udenlandske stæver

Ved deltagelse i udenlandske stævner hvor resultaterne skal registreres på Statletik, sendes link til resultatlisten til  resultater@dansk-atletik.dk

Deltager man som ungdomsudøver i hækkeløb, forhindringsløb, fladspring eller kast ved stævner i andre lande end DEN, NOR og SWE, skal man ved indsendelse af resultatlister selv skaffe dokumentation for det pågældende lands regler i den aktuelle øvelse for at resultatet kan optages på Statletik.

© Copyright Dansk Atletik Forbund