DAF årsmøder

 

 

Årsmøde 2023

 

Program og tilmelding (udsendt den 25. august 2023).

Detaljeret program for lørdag den 7. oktober (udsendt den 12. september 2023).

I forbindelse med lørdagens aftenprogram, kåres årets forening, leder, træner og årets masters atlet (+30 år).
Årets atletikudøver og årets talent kåres i starten af 2024. 

Varsling af årsmøde 2023 (udsendt den 31. marts 2023):

Tid: Søndag den 8. oktober kl. 9.00-13.00

Sted: Scandic Odense, Hvidkærvej 25, 5250 Odense

Tilmelding til årsmødet er nu lukket. Det er stadig muligt at tilmelde sig lørdagens faglige program. Kontakt DAFs sekretariat (tlf. eller mail) senest mandag den 2. oktober. 

Det er gratis at deltage i årsmødet. 
Deltagelse i lørdagens program samt udgifter til overnatning afholdes af deltageren. 

Se DAF's love her

Materiale til årsmødet (opdateres løbende)

Bestyrelsens beretning 2023 (punkt 4, 17. september 2023)

DAF årsrapport 2022 (punkt 5, 8. maj 2023)

DAF revisionsprotokollat 2022 (punkt 5, 14. september 2023)

Indkomne forslag til behandling (punkt 7, 17. september 2023):


Budget 2023 og rammebudget 2024 (punkt 8, 17. september 2023)

Kontingentsatser til godkendelse (punkt 8, 17. september 2023)

Valgoversigt (punkt 9, 28. september 2023)

Deltagerliste for weekenden  (28. september 2023)

 

NB.: For lørdagens program se link øverst på siden. 

Dagsorden for årsmødet:

1. Valg af dirigent

2. Valg af stemmetællere

3. Godkendelse af stemmeberettigede

4. Formanden aflægger bestyrelsens beretning til godkendelse

5. Bestyrelsen fremlægger det reviderede regnskab for det foregående år til godkendelse

6. Bestyrelsen fremlægger status på strategiplan

7. Behandling af indkomne forslag

8. Bestyrelsen fremlægger budget for indeværende år til orientering, samt forslag til rammebudget for det kommende år, herunder, som et særskilt punkt, kontingentet, til godkendelse

9. Valg i henhold til § 12

10. Eventuelt
- Herunder henvendelse fra Parasport vedr. fælles dommeruddannelse

 

Forslag:
Medlemsklubber, bestyrelse, komiteer, udvalg og projektgrupper kan stille ændringsforslag. Forslag skal sendes i skema til daf@dansk-atletik.dk og skal være DAF i hænde senest 5 uger før mødets afholdelse. 
Se link til skema til fremsendelse af forslag nedenfor. 

Personvalg:
Valg kræver personligt fremmøde eller skriftligt tilsagn. Der kan dog opstilles på dagen til valgte poster, hvis disse er vakante i forvejen eller opstår under årsmødet.

Stemmeret:
Klubrepræsentanter, komiteformænd og bestyrelsen. Pba. medlemstal har hver klub én stemmeberettiget repræsentant, og klubber med 100+ medlemmer har to repræsentanter. Se også DAFs love (link ovenfor). 

Vigtige tidsfrister: 

3. sept. Forslag til Dansk Atletiks Love og Generelle bestemmelser
17. sept. Årsmødematerialet offentliggøres på hjemmesiden
24. sept. Kandidatur til bestyrelses- og valgte komiteposter
24. sept. Tilmeldingsfrist (se tilmeldingslink ovenfor)

 

Økonomimøde:
Præsentation og gennemgang af regnskabet for 2022. Afholdt tirsdag den 9. maj kl. 18.00-19.30 (online).