Komitéer og udvalg

Dansk Atletik Forbunds politiske organisation består af en bestyrelse og en række komitéer/udvalg.
Hertil kommer projektgrupper, der nedsættes efter behov. 
 

Teknisk Komité:  

Komitéen skal som ansvarlig for DAFs tekniske område sikre, at forbundet til stadighed kan servicere medlemsforeninger, kommuner og øvrige eksterne parter i tekniske spørgsmål vedr. atletikfaciliteter samt regler mv. for afvikling af konkurrencer. 

Komitéens formand: Martin Roald-Arbøl 

 

Masters Komité: 

Komiteen skal som fagligt rådgivende organ understøtte DAF’s bestyrelse for at sikre implementeringen af forbundets vedtagne strategiplan på områder, der vedrører masters i dansk/international atletik og motion.  

Komitéens formand: Knud Høyer 

 

Lovudvalg:  

Skal sikre at DAFs love, bestemmelser og regelsæt er sammenhængende og stringent. Udvalget rådgiver i forhold til spørgsmål og fortolkning af disse.  

Udvalgets formand: Bent Bagge 

 

Appeludvalg: 

Udvalget består af 3 medlemmer og 1 suppleant, der alle er valgt direkte på årsmødet. Udvalgets opgave er at behandle sager, hvis afgørelse appelleres til udvalget. 

Udvalgets formand: Niels Kahlke 

 

Disciplinærudvalg: 

Disciplinærudvalg består af fem medlemmer, heraf mindst én mand og én kvinde, udpeget af bestyrelsen. Disciplinærudvalgets opgave er at behandle disciplinærsager; herunder eventuel strafudmåling. 

Udvalgets formand: Finn D. Andersen 

 

Projektgrupper: 
Projektgrupper etableres af bestyrelse, komiteer og administration efter behov. Antal medlemmer justeres efter behov. Projektgrupper arbejder med mindre områder eller konkrete aktiviteter og er forankret i en komité, administrationen eller bestyrelsen.