Foto: GIK Atletik

Hjortens Legat uddelt

200.000 kr. har allerede gjort en forskel for ungdoms- og talentaktiviteter i Dansk Atletik. Nu er yderligere 65.000 kr. på vej ud til projekter i tre klubber. 

I 2016 donerede foreningen Hørsholm Atletik og Motion "Hjorten" 500.000kr til DAF. Under Covid-19 pandemien var udlodninger fra donationen sat på pause. Nu er der igen uddelt midler til initiativer på Sjælland. 

Ved ansøgningsfristens udløb, var der modtaget ansøgninger fra tre klubber, som alle blev helt- eller delvist imødekommet. 

Greve IK modtager 15.000 kr. til træningssamarbejde på Vestegnen samt samarbejde med para-sporten. 

Gentofte IK modtager 25.000 kr. til projekt "20 nye trænere".

Trongårdens IF modtager kr. 25.000 til arbejde med etablering af spydkastakademi. 

Ansøgningerne blev behandlet og bedømt af et udvalg bestående af Else Marie Lehman (FIF), Niels Christian Bendixen (Holte) og Lars Lindstrøm (DAF).

Vi ønsker de tre klubber held og lykke med projekterne, som vi glæder os til at følge.

Om legatet

Hjortens Legat retter sig mod "Ungdomsarbejdet på Sjælland og gerne i Nordsjælland", som det er "Hjortens" ønske.

Legatet kan søges til aktive, trænere, klubber eller træningscentre, hvor der vises vilje og evne til at arbejde målrettet og kontinuerligt på at forbedre de aktives resultater og det generelle vidensniveau. Der lægges vægt på at arbejdet foregår i et positivt træningsmiljø, der kan være et eksempel til efterfølgelse for andre.  

Vurdering af indkomne ansøgninger vurderes af et udvalg bestående af en repræsentant fra en Nordsjællandsk klub, en repræsentant fra DAFs administration, samt en kontaktperson til Foreningen Hjorten. 

Seneste nyheder