I DAF-regi har man to typer danske mesterskaber: stadia ("baneatletik") og non-stadia (alt andet, bl.a. cross og landevej). Begge typer mesterskaber kan arrangeres på regional (øst/vest) og/eller national plan. Stadia-mesterskaber kan yderligere deles i indendørs- og udendørsmesterskaber. 

Ved danske mesterskaber i atletik konkurrerer man typisk i sin naturlige aldersklasse. De yngste deltagere er 12 år på regionalt niveau og 14 år på nationalt niveau, og der findes ikke øvre aldersgrænse. Den typiske aldersklassefordeling ser ud som følger (der kan være forskellige variationer afhængigt at stævnetype): 


Ungdom: 12-13 år, 14-15 år og 16-17 år
Junior: 18-19 år
Ungsenior: 20-22 år
Senior: 23 år - (en så kaldt åben klasse, hvor alle kan deltage)
Masters: 30 år -

 

Fordeling følger kalenderår og den internationale (WA) aldersfordeling, som dog internationalt ofte præsenteres på en lidt anden måde: 16-17 år = U18, 18-19 år = U20, 20-22 år = U23. 

 

Danske mesterskaber i atletik arrangeres af en eller flere medlemsforeninger eller andre organisationer. DAF ejer alle rettigheder til mesterskaberne. Mesterskaberne på national plan bliver administreret fra forbundets kontor i samarbejde med komiteer og arbejdsgupper, mens regionale mesterskaber styres direkte af foreningerne via årlige koordinationsmøder i hvert område (øst/vest). 

 

Som hovedregel må alle deltage i danske mesterskaber. Den lokale arrangør kan dog stille krav om fx. opnået resultatniveau for deltagelse eller medlemsskab i en DAF-forening.