Seneste regelændringer

MAJ 2023

Regelændring for "løb uden for bane"

World Athletics har lempet reglerne ved løb uden for bane. Tidligere blev man diskvalificeret, når man ved baneinddelt løb trådte på stregen, eller hvis man i ikke-baneinddelt løb trådte ind over sargen i svingene på banen. Reglen er nu ændret til:

Baneinddelt løb
Atleten har lov til at træde 1 gang på stregen til venstre uden at blive diskvalificeret. 
Trædes der 2 gange på stregen til venstre, så er det diskvalifikation. 
Trædes der over stregen til venstre, altså ingen berøring med stregen, så er det diskvalifikation.
Et stafethold må træde 1 gang på stregen til venstre, som et hold. Dvs. træder en løber to gange på stregen til venstre,, så er det diskvalifikation. Træder to eller flere løbere på samme hold på stregen til venstre, så er det diskvalifikation. 
Er der flere runder, fx indledende og finale, så må der samlet set trædes 1 gang på stregen til venstre. Dvs. trædes der to eller flere gange på stregen til venstre, fx 1 gang i indledende runde og 1 gang i finalen, så er det diskvalifikation. 
Første skridt på stregen til venstre markeres med et ’L’ i resultatlisten. Anden gang med DQ.

Ikke-baneinddelt løb
Atleten har lov til at træde 1 gang på den forkerte side af sargen eller på en evt. streg til venstre i bane 1 i sving uden at blive diskvalificeret. I det følgende betegnes dette som at træde forkert.
Trædes der forkert 2 gange i sving, så er det diskvalifikation.
Et stafet hold må træde forkert 1 gang som et hold. Dvs. træder en løber to gange forkert, så er det diskvalifikation. Træder to eller flere løbere forkert, så er det diskvalifikation.
Er der flere runder, fx indledende og finale, så må der samlet set trædes forkert 1 gang.
Dvs. trædes der to eller flere gange forkert, fx 1 gang i indledende runde og 1 gang i finalen, så er det diskvalifikation.
Første gang der trædes forkert markeres med et ’L’ i resultatlisten. Anden gang med DQ.

De fulde og gældende tekster for reglerne om løb uden for bane (lane infridgement) 17.3 og 7.4 er gengivet nedenfor. Link til de fulde gældende C2.1 Technical Rules fra 2022 ligger her (pdf).

Figuren nedenfor illustrerer den ændrede regel for løb uden for bane: 

Øverst illustreres baneinddelt: Det er tilladt at træde 1 gang på stregen, men ikke at træde over den. Nederst illustreres ikke-baneinddelt: Det er tilladt at træde 1 gang på stregen/sargen, eller at træde over den. 

 

 

 

Evt. spørgsmål kan rettes til Teknisk Komité via DAF.