Dansk Atletiks bestyrelse kan kontaktes samlet på mail: bestyrelsen@dansk-atletik.dk.

Nyt fra bestyrelsen

Find artikler og nyheder fra bestyrelsen her:

Mødereferater

Find referater fra bestyrelsesmøder
her:

Forretningsorden

Find bestyrelsens forretningsorden
her:

Etiske regler

Find bestyrelsens etiske regler
her:

God organisationsledelse

Find bestyrelsens retningslinjer for god organisationsledelse her: