Bliv medlem af DAF

Som medlem i DAF får man adgang til atletikkens store fællesskab,
på tværs af alle vores aktiviteter. 

Der er også en lang række fordele, som man opnår ved medlemskab:  

 • Indflydelse på DAF’s love, strategier, og fremtiden for dansk atletik og motion ved DAF årsmøde
 • Adgang til stævner og mesterskaber 
 • Adgang til DAFs stævnekalender og resultatsregistrering til officielle statistikker 
 • Uddannelse og kurser for aktive, trænere og ledere 
 • Foreningsudvikling, konsulentbistand og faglige tilbud
 • Optagelse af klubbens stævner, løb og arrangementer i DAFs kalender
 • Dækning af Idrættens Forsikringer (se mere nedenfor)
 • DAF-opmåling af rutedistancer til særlig medlemspris
 • Certificering af løb til særlig medlemspris
 • Partnerskab og facilitator i lokale kommunesamarbejder og motionsaktiviteter
 • Rabatter via Danmarks Idrætsforbunds fællesaftaler hos Idrættens Rejsebureau, Comwell og Scandic.
 • Faste lave priser via DAF-aftale hos Zleep Hotels. Læs mere her
 • Mulighed for at ansøge puljer, fonde m.m. i DIF regi til støtte for klubbens arbejde. 

 

Idrættens Forsikringer

DAF-klubber er dækket af den kollektive idrætsforsikring som DIF har tegnet hos Tryg. Forsikringerne dækker bl.a. trænere, ledere og hjælpere under udførelse af sit hverv i DAF-regi og omfatter: Lovpligtig arbejdsskadeforsikring (for lønnede og ulønnede trænere), Erhvervs- og produktansvarsforsikring, Retshjælpsforsikring, Rejseforsikring, Ulykkesforsikring (for bestyrelsesmedlemmer og andre frivillige ledere). 
Læs mere på www.idraettensforsikringer.dk 

 

Vedtægter

For at opnå medlemskab kræver det at foreningen har vedtægter, der lever op til de minimumskrav, som er defineret af kommunalt og af Danmarks Idrætsforbund. Ved opstart af en ny klub/forening er det nødvendigt at kontakte din lokale kommunes fritidsafdeling. Det er gennem fritidsafdelingen, at I blandt andet får faciliteter til både udendørs- og indendørssæsonen. Hvis ikke fritidsafdelingen administrerer træningsfaciliteterne, kan henvise til korrekte myndigheder. 

Hos DIF finder man en vejledning til foreningens vedtægter, samt standarder kan anvendes for nye foreninger.  

 

Vi hos DAF hjælper naturligvis også meget gerne, med at få det formelle på plads, så foreningen efterfølgende kan søge optagelse hos DAF.  

 

Hvis man som forening har brug for hjælp eller inspiration til opstart og drift, foreningsledelse, frivillighed, udvikling m.m. anbefaler vi at man starter hos DIF, som har samlet en hel række værktøjer på deres hjemmeside 

 

Men start gerne med at kontakte os (kontakt), så vi kan hjælpe jer godt på vej. Vi henviser også til siden ”kontingent og licenser”, så man er bekendt med beløbene i forhold til foreningens budget (og medlemskontingent).