Faciliteter og certificering

Atletikanlæg skal godkendes og certificeres for at kunne bruges til officielle atletikstævner.
Læs om certificeringsproceduren her.

DM Mangekamp Og Master Inde 2020010202 18

 

 

Certificering af danske atletikanlæg

 

Hvad skal godkendes?

 • Nyanlagte atletikstadions og –faciliteter, der skal anvendes til konkurrenceatletik under DAF.
 • Renoveringer af atletikstadions og –faciliteter, der indebærer ændringer af tidligere godkendte opmålinger mv.
 • Renoveringer af topbelægninger, der indebærer nye opstregninger på løbebaner mv.

 

Hvad skal man gøre for at få et anlæg certificeret?
For at få et anlæg certificeret skal der sendes følgende dokumenter/oplysninger til forbundet:

 • Komplet tegningsmateriale, der viser om krav og specifikationer er overholdt.
 • Udfyldte opmålingsrapporter (WA’s standardskemaer).
 • Komplette kontrolopmålinger udført af en virksomhed, der er forskellig fra og uafhængig af anlæggets bygherre og den udførende entreprenør.
 • Hvis anlægget har opnået et WA Facility Certificate (Class 1 eller 2), medsendes
  dette.*
 • For kunststofbelagte anlæg medsendes desuden et gældende WA Product Certificate for den anvendte belægning.


Materialet sendes til forbundets kontor (daf@dansk-atletik.dk). Selve certificering bliver udført af en ekstern konsulent og godkendt af forbundets teknisk komite, evt. med ekstern bistand, såfremt dette skønnes nødvendigt. Behandlingstid på certificeringer varierer fra nogle uger til flere måneder afhængigt at omfanget og mængden af andre arbejdsopgaver.

*World Athletics har sit eget certificeringssystem, som bruges til stadions hvor der afholdes internationale konkurrencer. Du kan læse mere om deres procedure og priser her:

 

Hvad indeholder et DAF-certifikat for et godkendt anlæg?

 • En generel erklæring om godkendelse af anlægget eller faciliteten til afholdelse af atletikkonkurrencer under DAF, herunder godkendelse af opnåede resultater (naturligvis under forudsætning af overholdelse af DAF’s/WA’s konkurrenceregler).
 • Eventuelle bemærkninger i forbindelse med forhold, hvor WA’s regler, krav eller specifikationer ikke er overholdt, men hvor det skønnes, at anlægget alligevel kan anvendes til visse konkurrencer under DAF.
 • Eventuelle begrænsninger i godkendelsen i forbindelse med forhold, hvor WA’s regler, krav eller specifikationer ikke er overholdt, og hvor dette/disse forhold medfører, at dele af anlægget ikke kan anvendes til konkurrencer under DAF.
 • En tilkendegivelse af, hvilke typer af arrangementer, der kan afholdes på anlægget.

 

Hvad koster en DAF-certificering?

Certifikat for et komplet udendørs anlæg kr. 16.000,-
Certifikat for et delvist udendørs anlæg (f.eks. en sektor)    kr. 10.000,-
Certifikat for en ny opstregning af løbebaner  kr. 10.000,- 
Certifikat for et komplet indendørs anlæg  kr. 10.000,- 
Certifikat for et delvist indendørs anlæg
(f.eks. uden rundbane)   
kr. 6.000,- 
Certifikat for et anlæg til en enkelt disciplin  kr. 4.000,-

 

Nyttige links:

Teknisk information på World Athletics' hjemmeside: 

Farvekorder for de danske stadions og haller: