Landsholdarbejdet

Landsholdsarbejdet i Dansk Atletik er opdelt i hovedgruppespecifikke tiltag, hvor hver enkelt landstræner er ansvarlig for koncept, aktiviteter og udtagelse til landsholdstrupper og mesterskaber. 

 

Det overordnede ledelsesansvar for landsholdsarbejdet ligger hos elitechef, Mikkel Larsen.

Udtagelse til landsholdstrupperne sker for et år ad gangen, umiddelbart efter udendørssæsonen (typisk i oktober afhængigt af, hvornår årets mesterskaber er placeret). Atleter og trænere får direkte besked om indplacering.

Den højeste kategori af atleter er dem, som er indplaceret i Team Danmark-samarbejdet, og som er kendetegnet ved et sportsligt finaleniveau eller -potentiale til OL, VM eller EM (nærmere kriterier kan oplyses ved direkte henvendelse).

Landsholdsaktiviteterne finansieres af det fælles elitebudget mellem DAF og Team Danmark. Nogle aktiviteter baserer sig på egenfinansiering fx til rejse- eller opholdsudgifter, mens DAF dækker de helt store udgiftsposter: trænerløn, individuel støtte og aktivitetsbudgetter for indplacerede atleter samt økonomisk støtte til vores to Elitekraftcentre. Udtagelse til prioriterede seniormesterskaber og EM Hold finansieres ligeledes fuldt ud af det fælles DAF / Team Danmark elitebudget.

Nordenkampen, U-mesterskaber og Nordiske Mesterskaber forudsætter derimod en vis egenfinansiering, da Team Danmark ikke yder støtte til disse aktiviteter.

Det overordnede koncept for hver hovedgruppe kan ses her.

 

 

 

Landsholdsarbejdet i sprint/hæk/stafet varetages af landstræner Tony Lester i samarbejde med de assisterende landstrænere Lars Pedersen (Sparta) og Rolf Mortensen (KIF) samt sprint/hæk/stafet landsholdskoordinator Rasmus B Kjær.

Indsatserne i sprint/hæk/stafet har ”tre ben”; a) Stafetlandsholdet, b) Udviklingsprojekter og c) Specifikke tiltag for indplacerede eliteatleter.

De tre ben i Sprint/Hæk/Stafet:

a) Stafetlandsholdet: Stafetlandsholdet er fundamentet for udvikling af sprint-miljøet og samtræning på tværs af landet for de danske sprintere. En gang årligt meldes det kommende års bruttotrupper ud, og særlige satsningstrupper udvælges. Der vil desuden være et antal samlinger for U18, U20 og seniorer i 4x100 m regi og U20/senior i 4x400 m regi afhængig af relevante konkurrencemuligheder


b) Udviklingsprojekter: Udover arbejdet med Stafetlandsholdet, udvælger landstræneren specifikke udviklingsprojekter for den kommende sæson – evt. i regionalt regi sammen med de to elitekraftcentre.


c) Specifikke tiltag for indplacerede eliteatleter: Der tilbydes særligt tilrettelagte aktiviteter og supportmuligheder for de indplacerede atleter i DAF/Team Danmark samarbejdet. Herunder træningslejre (udbydes fra tid til anden også til øvrige landsholdsgrupper/-projekter), pre-camps, biomekaniske analyser, stævneanalyser mv. 

Herudover supporterer landstræneren i sprint/hæk/stafet aktiviteterne i den decentrale talentudvikling i samarbejde med de to elitekraftcentre.

Kontakt

Tony Lester, tony@dansk-atletik.dk, landstræner i sprint/hæk/stafet, 

 

 

Elite- og Landsholdsarbejdet i SPRING varetages af landstræner Lars Nielsen, og Thor Aarøe Mørck, stangspring, samt tilknyttede ad hoc trænere i forbindelse med afviklingen af landsholdsaktiviteter. 

Elite- og landsholdsarbejdet i SPRING er i tråd med DAF´s High Performance Program 2021-2028  (HPP) og varetager den praktiske del af HPP, ligesom det er en fortsættelse af, og overbygning på Dansk Atletik´s U18 Talentarbejde, som afvikles med centrale Talent Camps og decentrale hverdagsaktiviteter rundt om i landet. 

Bruttogruppe SPRING - En gang om året, i oktober/november, udpeges den kommende sæsons Elite- og Landsholds Bruttogruppe i SPRING, der sammensættes som følger:

·       Eliteatleter indplaceret i den fælles DAF/Team Danmark elitesatsning

·       Landsholdsatleter (Bruttogruppen til Landskampe og mesterskaber )

·       Talenter i den centrale talentudvikling, typisk U20 og U23 atleter

·       Særlig udvalgte atleter der er tildelt et Wild Card

 

Elite- og Landsholdsarbejdet i SPRING fokuser på og arbejder overordnet med tre spor, for at sikre de bedste og mest relevante tilbud til både atleterne i SPRING-bruttogruppen og deres trænere. Dette er ud fra erfaringen om, at den bedste udvikling skabes via de rette tiltag på det rette tidspunkt i en atlets individuelle udvikling.

1. Tiltag og aktiviteter for eliteatleter og udvalgte landsholdsatleter, samt deres personlige trænere

2. Tiltag og aktiviteter for landsholdsatleter, U20 og U23 talenter, Wild Card atleter samt deres personlige trænere.

3. Tiltag og dialog med trænere med interesse for spring

 

Ad. 1) I forhold til faserne ”Optimering” og ”High Performance” i HPP, er der fokus på aktiviteter i samarbejde med de øvrige Nordiske lande. Det Nordiske samarbejde skal medvirke til at give deltagerne den nødvendige sparring, konkurrence og udvikling der bidrager til at atleterne kan tage det næste skridt op i den Europæiske- og Internationale Elite. 

Der afvikles et antal samlinger, analyser/test og konkurrencedeltagelse rundt om i Norden/Europa. Her arbejdes der med såvel teknisk som fysisk udvikling via træning, konkurrenceanalyser, videoanalyser, fysiske test samt evt. biomekaniske analyser og opfølgning på alt dette med såvel atleterne som personlige trænere. 

Derudover er der også mulighed for deltagelse i dels 2 årlige DAF arrangerede træningslejre, der typisk er placeret omkring nytår, påsken og april/maj, dels 1-2 int. konkurrencer i udlandet/indland, hvor der laves disciplin specifikke analyser.

 

Ad. 2) I forhold til faserne ”Etablering” og ”Optimering” i HPP, er der fokus på aktiviteter der skal medvirke til at hjælpe atleterne og trænere til at tage det næste skridt op i den Nordiske- og Europæiske Elite.

Der afvikles et antal samlinger, såvel nationalt som regionalt. Her arbejdes med såvel teknisk som fysisk udvikling via træning, konkurrenceanalyser, videoanalyser, fysiske test og opfølgning på alt dette med såvel atleterne som personlige trænere. 

Der er også tilbud om deltagelse i dels 1-2 årlig DAF-arrangeret træningslejr i udlandet, der typisk er placeret omkring påsken, dels 1-2 nationale konkurrencer, hvor der laves disciplin specifikke analyser.

 

Ad. 3) Træner dialog, vidensdeling og sparring. Tiltag for trænere med interesse i spring indbefatter netværks-dialogmøder, LT-besøg i udvalgte miljøer, erfaringsudveksling og fælles deltagelse i aktuelle trænerseminarer.    

Kontakt

Lars Nielsen, landstræner i spring, larsnielsen@mymacmail.com , +45 4011 0087
Thor Aarøe Mørck, ass. landstræner i stangspring, thoraam@gmail.com , +45 2536 6336 

 

 

 

Landsholdsarbejdet i mellem/lang varetages af landstræner Kersti Jakobsen i samarbejde med assisterende landstræner Rasmus Folino Nielsen.

Indsatserne i mellem/lang er delt op i følgende grupper: a) Elitegruppe, b) Ungdomselitegruppe, c) Landsholdsgruppe, d) Ungdomslandsholdsgruppe og e) Enduranceprojektet 

a)     Elite

Eliteatleter indplaceret i den fælles DAF/Team Danmark elitesatsning. Sportsligt finaleniveau eller -potentiale til OL, VM eller EM på kort sigt. Disse atleter og deres trænere følges særlig tæt af landstræneren og tilbydes sparring og dialog. Der tilbydes løbende træningslejre.

b)     Ungdomselite

Særligt talentfulde atleter, hvor træner og atlet tilbydes individuel sparring og dialog. Desuden arbejdes der med specielle stævnetilbud målrettet denne aldersgruppe, og de inviteres med på udvalgte træningslejre.

c)     Landshold

Bruttolandshold til seniormesterskaber mhp Nordenkampen og EM-hold. Der arbejdes med en samling for atleter og trænere med aktuelle input til træningen. Der tilbydes koordinering af træningslejre og fællestræninger.

d)     Ungdomslandshold (U18 og U20)

Bruttolandshold til ungdomsmesterskaber. Denne gruppe følges tæt og der sparres om udvikling og mesterskabskrav. Der arbejdes med samlinger i forbindelse med stævner og koordinering af fællestræninger. U18 landsholdet deltager i de to årlige Talent Camps og der arbejdes på selvstændige samlinger for U20 landsholdet.

e)     Enduranceprojektet

Der arbejdes med et projekt på tværs af grupperne, der især omfatter landevejsløb og cross.

 

Udviklingsprojekter

Der arbejdes på at etablere en række regionale træningsfælleskaber, som vil blive en aktiv del af Dansk Atletiks talentudvikling i mellem/lang. De regionale træningsfællesskaber vil have fokus på atletudvikling og trænersparring med et sigte mod international senior elite.

 

Kontakt

Kersti Jakobsen - landstræner i mellem/lang kersti.jak@gmail.com, +45 3167 6124

 

 

 

Landsholdsarbejdet i kast varetages af landstræner Carsten Bomme i samarbejde med de assisterende landstrænere Knud Andersen (Aarhus 1900 AL), Andreas Thordahl (Køge), samt Diego Marcano (Sparta).

Indsatserne i kast er delt op i to grupper: a) Seniorkastelandsholdet og b) U-21 kastelandsholdet

a)     Seniorkastelandsholdet

Senior kastelandsholdet består af atleter, der enten er en del Team Danmarks Bruttogruppe, har klaret de objektive CTU-krav (kun for U-23) eller er vurderet til at være mesterskabsaktuelle (EM-hold, EM-U23, EM, VM, OL).

Senior kastelandsholdet varetages udelukkende af landstræneren, der løbende er i dialog med atleter og trænere ift. den kommende sæson og atleternes udvikling.

Der vil være forskellige konkurrencetilbud, der giver international erfaring, som tjener det formål, at atleterne er bedre forberedte til de kommende mesterskaber på kort og lang sigt. Typisk udvalgte konkurrencer er European Throwing Cup, Hallesche Werfertage og for de yngste en U20/U23 - Kastelandskamp mod Portugal og Spanien. Yderligere afholdes der pt. kastestævnet Kasternes Dag i Danmark, hvor de bedste kastere samles og konkurrerer.

Der vil pt. være tilbud om en fælles kastetræningslejr (typisk i Sydeuropa) i januar, for både atlet og personlig træner.

b)     U-21 kastelandsholdet (16-20år)

Består af atleter, der har klaret de objektive CTU-krav (fra 17år), samt udvalgte atleter, der har fået tildelt et wild card, hvilket gives ud fra et udviklingsperspektiv på øvelsesniveau, et vurderet udviklingspotentiale på atletniveau, det aktuelle præstationsniveau, samt atletsammensætningen på landsholdet. 

U-21 kastelandsholdet varetages af landstræneren i samarbejde med de assisterende landstrænere.

Der afholdes typisk fire træningssamlinger af 1-2 dages varighed henover vinterhalvåret i EKC-Ø og EKC-V. Målet med samlingerne er at give faglig inspiration til og sparring med atleter og personlige trænere ift. at optimere træningen i et udviklingsperspektiv. Hjælpe med til at holde og øge motivationen hos atlet (og træner) til at være eliteatlet (elitetræner) og satse på sin sport – blive en del af en vinderkultur. Hjælpe med til at give følelsen af at indgå i et miljø sammen med andre eliteorienterede aktive og trænere, og herigennem styrke glæden og viljen til den procesorienterede træning, der ligger til grund for et øget sportsligt niveau. 

Der vil være forskellige konkurrencetilbud, der giver international erfaring, som tjener det formål, at atleterne er bedre forberedte mod de kommende mesterskaber på kort og lang sigt. Typisk udvalgte konkurrencer er European Throwing Cup (kun U-23), Hallesche Werfertage, U20/U23 - Kastelandskamp mod Portugal og Spanien, Bauhaus Junioren Gala (U-20). Yderligere afholdes der pt. kastestævnet Kasternes Dag i Danmark, hvor de bedste kastere samles og konkurrerer.

Der vil pt. være tilbud om deltagelse på en fælles kastetræningslejr (typisk i Sydeuropa) i januar, for både atlet og personlig træner.

Herudover supporterer landstræneren i kast aktiviteterne i den decentrale talentudvikling i samarbejde med de to elitekraftcentre. 

Kontakt

Carsten Bomme, landstræner i kast, cb@dansk-atletik.dk, +45 2628 6110

 

 

 

Mere info følger...

Kontakt, Sportslig Ansvarlig, Mangekamp: Martin Roe, martin.roe@dansk-atletik.dk