Opmåling

Læs om proceduren med DAF- og AIMS-opmålte ruter og priser på opmålingerne.

CPH Half 2021 Raceday 2Nd 104

Opmåling  

Opmåling af rute for jeres landevejsløb sikrer, at distancerne er præcist det, som er blevet angivet. Udover at bidrage til kvalitetsstempling af arrangementet, giver det deltagerne mulighed for at få deres tider registeret i officielle ranglister. Der findes to typer opmålinger: DAF-opmåling, som kan bruges til nationale formål, og AIMS-opmåling, som skal vælges, hvis resultaterne ønskes registreret internationalt. Læs mere om proceduren for opmåling af ruter og løb samt priser på opmålingerne nedenfor.

 

DAF-opmåling

DAF-opmåling varetages af nationale opmålere, som koordineres af Peer Jensen. For at bestille en DAF-opmåling skal man skrive til peer2@mail.dk, som videreformidler bestillingen til en opmåler, der bor i nærheden af ruten. Opmåleren kontakter derefter arrangøren for at aftale tid og sted for opmålingen. 

Når selve opmålingen foretages, skal DAF-opmåleren ledsages af den ruteansvarlige. Opmåleren skriver en rapport, som bliver sendt til en anden opmåler for godkendelse. Når dette er sket, modtager arrangøren den godkendte opmålingsrapport samt en faktura fra Dansk Atletik Forbund baseret på følgende takster (gældende fra 1. april 2024):

Distance Pris DAF klubber Pris øvrige
0 - 10 km 2.500 kr.  3.500 kr.
10,1 - 21,1 km 3.000 kr.  4.000 kr.
21,2 - 42,2 km 3.500 kr.  4.500 kr.
42,3 - 50 km 4.000 kr.  5.000 kr.
pr. ekstra 10 km. +500 kr.  +500 kr. 

Tilstedeværelse af opmåler på konkurrencedagen

1.500 kr.   

Hertil kommer transport for opmåleren. Kørsel afregnes til statens høje takst.

 

Den godkendte opmålingsrapport er arrangørens bevis på, at ruten er opmålt og lever op til regler. Den skal lægges på arrangementets hjemmeside og tages med ud, når ruten opsættes til løbet. Ruten skal opsættes præcist som beskrevet i rapporten. For at sikre dette, er det muligt at bestille opmålerens tilstedeværelse til selve konkurrencedagen. Dette koster 1.500 kr.  + transport for opmåleren (afregnes til statens høje takst). En DAF-opmåling er gyldig i 5 år. Laves der ændringer til ruten, skal den opmåles på nyt. 

Resultater fra DAF-opmålte løb kan registreres i Statletik såfremt løbet er anmeldt til forbundet, dvs. fremgår af forbundets officielle kalender. Læs mere om andre kriterie for statistikføring her

 

AIMS-opmåling

Fra 2023 skal ruten være AIMS-opmålt, hvis resultater fra løbet skal kunne tælle med i internationale statistikker og dermed give adgang til World Athletics ranking points. AIMS-opmåling varetages af internationale opmålere, som i Danmark koordineres af Peer Jensen. For at bestille en AIMS-opmåling skal man skrive til peer2@mail.dk for at aftale tid og sted for opmålingen. 

AIMS-opmåling faktureres af DAF baseret på følgende takster (gældende fra 1. april 2024):

Distance Pris DAF klubber Pris øvrige
0 - 10 km 3.000 kr.  4.000 kr.
10,1 - 21,1 km 3.500 kr.  4.500 kr.
21,2 - 42,2 km 4.000 kr.  5.000 kr.
42,3 - 50 km 4.500 kr.  5.500 kr.
pr. ekstra 10 km. +500 kr.  +500 kr. 

Tilstedeværelse af opmåler på konkurrencedagen 
(anbefalet af AIMS)

1.500 kr.   

Hertil kommer transport for opmåleren. Kørsel afregnes til statens høje takst.

 

Den godkendte opmålingsrapport er arrangørens bevis på, at ruten er opmålt og lever op til regler. Den skal lægges på arrangementets hjemmeside og tages med ud, når ruten opsættes til løbet. Ruten skal opsættes præcist som beskrevet i rapporten. For at sikre dette, er det muligt at bestille opmålerens tilstedeværelse til selve konkurrencedagen. Dette koster 1.500 kr.  + transport for opmåleren (afregnes til statens høje takst). En AIMS-opmåling er gyldig i 5 år. Laves der ændringer til ruten, skal den opmåles på nyt. 

Resultater fra AIMS-opmålte løb kan registreres i internationale statistikekr såfremt løbet på forhånd er anmeldt til World Athletics. Læs mere om dette her