DAF's årsmøder

 

 

Årsmøde 2024

VARSLING AF ÅRSMØDE 2024 (26. april 2024)

Dansk Atletiks ordinære årsmøde afholdes søndag den 3. november i Odense.

I forbindelse med årsmødet afholdes konference om lørdagen med fagligt indhold og mulighed for at dele erfaringer og skabe netværk.

Weekenden afholdes på Scandic Odense, Hvidkærvej 25, 5250 Odense. 

Dagsorden for årsmødet er lovbestemt, program for lørdagen følger. 

 Vigtige tidsfrister:

senest 29/9 Forslag til Dansk Atletiks Love og Generelle bestemmelser
senest 13/10 Årsmødematerialet offentliggøres på hjemmesiden
senest 20/10 Kandidatur til bestyrelses- og valgte komiteposter
senest 20/10 Tilmeldingsfrist