Elite- og talentarbejdet i Dansk Atletik er placeret i en elitesektor, der arbejder tæt sammen med klubber, Elitekraftcentre samt Team Danmark i forhold til at sikre et stærkt og vidensbaseret setup fra talent til international elite.

De overordnede tanker bag setup'et kan findes i Dansk Atletik's High Performance Program. 

KARSTOFT Ida 5948

Landsholdsarbejdet i Dansk Atletik er opdelt i hovedgruppespecifikke tiltag, hvor hver enkelt landstræner er ansvarlig for koncept, aktiviteter og udtagelse til landsholdstrupper og mesterskaber. Det overordnede faglige og ledelsesansvar for landsholdsarbejdet (talent og elite) ligger hos elitechef, Mikkel Larsen.

Information om de enkelte hovedgrupper findes her: 

8

Der er lavet en samlet PDF-fil med mesterskabskrav til 2023 sæsonen. Filen opdateres ca. 1x om måneden med nyeste informationer, så sørg for altid at tjekke seneste udgave for opdaterede regler, rammer, logistik og andre informationer.

Udover information om de enkelte mesterskaber er der også information om generelle mesterskabspolitikker.

HPP

Download Dansk Atletiks High Performance Program (HPP) som har til formål at synliggøre og anvise karrierevejen for danske atleter fra talentniveau til højeste internationale niveau her:

MU20 3564

Læs alt om Dansk Atletiks talentaktiviteter her. Fokus er på udviklings- og træningsaktiviteter. Hertil kommer mesterskabsdeltagelsen, hvor det på U18 og U20 niveau er tæt koordineret med politikker og tiltag på talentområdet.

Du kan også finde Dansk Atletiks objektive talentkrav, og læse mere om hvordan disse benyttes.

CAG2021 8Juni Christian Jorn 101

Påtænker man at starte på en ungdomsuddannelse, og ønsker en sportslig godkendelse fra Team Danmark, så skal Dansk Atletik først godkende, at det tilstrækkelige sportslige niveau er til stede. Læs mere:

DM 10.000M Felterne 88 (1)

Formålet med Dansk Atletiks ernæringspolitik er at medvirke til at øge indsigten i ernæring og kostens betydning for optimering af præstationsevnen, så alle aktive udøvere sikres et godt helbred på kort og lang sigt.

Der forventes en ny og revideret udgave i løbet af 2023.

Gældende politik indtil revideret udgave kommer:

DM Mangekamp Og Master Inde 2020010202 17

Der gælder de samme antidopingregler for atletik som for alle andre sportsgrene. Disse regler er fastsat af Den Internationale Olympiske Komite (IOC) og World Anti Doping Agency (WADA). I Danmark varetages området af Anti Doping Danmark (ADD). 

Læs mere:

Kontaktpersonintegritet2

Dansk Atletiks bestyrelse og administrative ledelse arbejder løbende på at sikre optimale rammer for deltagelse i atletik, løb og gang ude i klubberne. 

Læs mere:

DM Ekstra 44

Adfærdskodeks ved deltagelse i internationale mesterskaber og landskampe for Dansk Atletik Forbund samt deltagelse ved andre forbundsaktiviteter i talent- og eliteregi (konkurrencer, træningssamlinger, træningslejre mm.). Code of Conduct er desuden også det danske svar på det såkaldte "Safeguarding", som man vil møde som begreb ved internationale mesterskaber.

Læs mere: