Klubudviklingsforløb

”Vi mangler trænere”, ”vi mangler medlemmer”, ”vi kan ikke fastholde vores medlemmer”, ”vi mangler økonomi”, er det sætninger I ofte støder på i jeres forening, så er det måske lige præcis jeres forening der har behov for at faciliteret udviklingsforløb hos Dansk Atletik.

Udviklingsforløb

 

I et udviklingsforløb tager en af vores atletikkonsulenter jer med på en udviklingsproces på ca. 6 måneder. Det bliver et forløb med et opstartsmøde, 3 fysiske møder og opgaver imellem møderne, alt sammen med henblik på at udvikle jeres forening i den retning i nu ønsker.

Rent praktisk vil det fungere i steps, hvor atletikkonsulenten kommer til jer og afholder møder med forskellige formål. Det er tiltænkt bestyrelser, men klubbens nøglepersoner bør også inviteres med.

 • Opstartsmøde: Dette er en intro, hvor vi gerne vil præsentere jer for, hvad I mere konkret kan få ud af forløbet, samt vi inkluderer en strategiworkshop, hvor I får tjekket om på jeres visioner og strategier.
 • 2. samling omhandler det interne miljø, vi kommer i fællesskab til at drøfte hvordan vi kan optimere det interne miljø, vi taler om hvordan I kan gøre brug af jeres ressourcer internt, så I bedst muligt udnytter antal hænder og kompetencer på alt lige fra træningshold til frivillige udvalg. Herudover taler vi også kommunikation og markedsføring af jeres forening.
 • 3. samling bliver med fokus på det eksterne miljø. Vi kommer til at kigge på samarbejder med lokale interessenter, og herunder naturligvis et tæt samarbejde med jeres kommune. Herudover vil vi sammen med jer, få lagt en fundraising strategi, som klarlægger hvilke puljer og fonde I kan søge.
 • Opsamling og næste step: Fokus på hvordan vi skal gøre jeres udviklingsproces bæredygtigt, og hvilke næste step som ligger lige for.

 

Opstartsmødet er en mulighed I som forening kan få gratis og herefter overveje om I vil købe hele forløbet.

Forløbet koster 16.000,- og vi anbefaler jer at se om I kan få dækket noget fra Kommunen eller en fondsansøgning.

 

Dette får I:

 • Faciliteret 4 møder af en af vores atletikkonsulenter
 • Løbende sparring og hjælp til udvikling i alle 6 måneder
 • Analyseret jeres forening internt såvel som de eksterne muligheder
 • Hjælp til puljeansøgninger til eksempelvis nye redskaber

 

I får guidelines til:

 • Den gode fondsansøgning
 • Guide til Åbent Hus arrangement
 • Sådan laver I den gode markedsføring via Facebook
 • Afvikling af forældremøder
 • Sparring og hjælp til Kommunedialog

 

Dette arbejder vi hen imod:

 • Flere medlemmer
 • Mere økonomi
 • Flere hænder
 • Jeres ønsker til udvikling

 

Som forening skal I:

 • Være klar til at se nye veje
 • Dedikere jer i forløbet

 

Har du spørgsmål, vil du prøve et opstartsmøde eller er du klar til at booke hele forløbet, så tag kontakt til atletikkonsulent Mikkel Hansen – han vil facilitere kontakten til den atletikkonsulent i vil få tilknyttet jeres forløb.

De tre atletikkonsulenter er