Talentaktiviteter

Talentarbejdet i Dansk Atletik varetages i bred forstand af klubberne rundt i landet.

Talentkataloget

 

Kataloget beskriver overordnet de indsatser Dansk Atletik har fokus på i talentudviklingen. Indsatserne er i tråd med vores High Performance Program 2021-2028, som vil blive definerende for talent- og elitearbejdet fremover. Desuden har akviteterne tæt sammenhæng med elite- og landsholdsarbejdet, for at skabe rød tråd i elitearbejdet. Slueligt spiller indsatserne sammen med træneruddannelsessystemet, og skal samlet set bidrage l at uddanne, opkvalificere og inspirere vores trænere. Nærværende katalog vil dog kun beskrive de akviteter, hvor talentmålgruppen er den direkte modtager. 

 

 

Dansk Atletiks objektive talentkrav

 

DAFs objektive talentkrav er oprindeligt udviklet med henblik på udtagelse til vores Centrale Talentudvikling (CTU), og indgår fortsat som vejledende rettesnor for landstrænernes sportslige vurdering af vores unge atleters potentiale og alderssvarende internationale niveau.

Kravene kan ses her (opdateret 12/3-2018): 

 

 

Talent Camp

Dansk Atletik inviterer til vores U18 bruttolandshold til Talent Camp d. 18.-20. Marts 2022 i Odense. Vi gentager succesen fra oktober 2021, hvor vi første gang afholdte Talent Camp. Weekenden i marts bygger videre på indholdet fra camp’en i oktober og bliver endnu en gang fyldt med god træning, fællesskab og inspiration.

 

Målgruppe:

Alle atleter der var kvalificeret, godkendt eller deltog ved Camp’en i oktober, er direkte inviteret. Camp’en henvender sig til U18 atleter (15-17 årige, årgang 2005-2007) og sigter mod sæsonen 2022. Vi forventer ca. 15-25 atleter i hver hovedgruppe, som i denne sammenhæng vil betegnes som U18 bruttolandsholdet.

Spørgsmål omkring målgruppe går via Mathias Kosack talentvest@dansk-atletik.dk, 2980 4620.

Klubtrænere:

Klubtrænere er meget velkomne til samlingen og de forskellige træningspas, men det er ikke en forventning. Ønskes der forplejning og overnatning, kontakt da Mathias Kosack, så forsøger vi at hjælpe med dette (for egen regning).

Forældre: 

Søndag middag fra 12-13.30 er der møde for forældre til deltagerne. Vi følger op på tematikkerne fra sidst og vil særligt have fokus på forældrenes rolle ift. at balancere sport og skole. Der kan bestille frokost via Mathias Kosack. Betaling sker på dagen.

 

Se al øvrig information i invitationen, som kan ses her.