Kontingent og licens

KONTINGENT

Kontingentsatsen for medlemskab er fastsat i forhold til klubbens størrelse. Kontingent fastsættes af DAFs årsmøde – og derfor også af foreningerne.  
 

Gældende kontingentsatser:

0-24 medlemmer: kr. 500
25-99 medlemmer: kr. 1000
100-249 medlemmer: kr. 2.000 
250-499 medlemmer: kr. 5.000 
500+ medlemmer: kr. 7.000 

Kontingentet opkræves i 2. kvartal.
Nye foreninger er kontingentfri i optagelsesåret, kr. 0 

 

LICENSER 

For alle udøvere fra 12 år og opefter, i perioden 15. oktober året før til 14. oktober i indeværende år, der er konkurrenceaktive (dvs. har mindst et resultat i statistikken) opkræves vedkommendes klub licensafgift i årets 4. kvartal. 


Licensafgift
kr. 175.

I forbindelse med licens opkræves klubber med flere end 5 licens-atleter, et grundbeløb (fee). 

Grundbeløb 
Foreninger med 1 - 5 licenser: kr. 0 
Foreninger med 6 - 10 licenser: kr. 500 
Foreninger med 11 - 20 licenser: kr. 1.000 
Foreninger med 21 - 50 licenser: kr. 2.000 
Foreninger med 51+ licenser: kr. 4.000  

 

statletik.dk  

Deltagere i landevejsløb, som ikke har opnået nedenstående tider, vil ikke blive registreret i Statletik (og udløser ikke licens). 

 

Mænd
5 km: 17.30 min 
10 km: 38.00 min 
Halvmaraton: 1.24,00 timer 
Maraton: 3.15,00 timer  

 

Kvinder
5 km: 19.30 min 
10 km: 41.00 min 
Halvmaraton: 1.35,00 timer 
Maraton: 3.45,00 timer  

 

Der opkræves licens for deltagelse i alle danske mesterskaber og ovenstående tidsgrænser gælder derfor stævner udenfor mesterskabsregi og tiderne er primært tiltænkt seniorer.  

 

For yderligere oplysninger kontakt DAF's kontor (kontakt).