Kontingent og licens

KONTINGENT

Kontingentsatsen for medlemskab er fastsat i forhold til klubbens størrelse. Kontingent fastsættes af DAFs årsmøde – og derfor også af foreningerne.  
 

De gældende kontingentsatser blev vedtaget på årsmøde i 2021.  

 

0-99 medlemmer: kr. 1.000 
100-249 medlemmer: kr. 1.500 
250-499 medlemmer: kr. 4.000 
500+ medlemmer: kr. 6.000 

Kontingentet opkræves i 2. kvartal. 

 

LICENSER 

For alle udøvere fra 12 år og opefter, i perioden 15. oktober året før til 14. oktober i indeværende år, der er konkurrenceaktive (dvs. har mindst et resultat i statistikken) opkræves vedkommendes klub licensafgift i årets 4. kvartal. 

Licensafgift kr. 150.

I forbindelse med licens opkræves klubber med flere end 5 licens-atleter, et grundbeløb (fee). 

 

Grundbeløb 
Foreninger med 1 - 5 licenser: kr. 0 
Foreninger med 6 - 10 licenser: kr. 500 
Foreninger med 11 - 20 licenser: kr. 1.000 
Foreninger med 21 - 50 licenser: kr. 2.000 
Foreninger med 51+ licenser: kr. 4.000 4.2.4 

Nye foreninger er kontingentfri i optagelsesåret, kr. 0 
 

statletik.dk  
Deltagere i landevejsløb, som ikke har opnået nedenstående tider, vil ikke blive registreret i Statletik (og udløser ikke licens). 

 

Mænd
5 km: 17.00 min 
10 km: 35.00 min 
Halvmaraton: 1.17,30 timer 
Maraton: 2.47,30 timer  

 

Kvinder
5 km: 21.30 min 
10 km: 46.00 min 
Halvmaraton: 1.40,00 timer 
Maraton: 3.40,00 timer  

 

Der opkræves licens for deltagelse i alle danske mesterskaber og ovenstående tidsgrænser gælder derfor stævner udenfor mesterskabsregi og tiderne er primært tiltænkt seniorer.  

 

For yderligere oplysninger kontakt DAF's kontor (kontakt).