Dansk Atletik Forbund er hovedorganisation for atletik, gang og motionsløb. Forbundet blev stiftet i 1907 og har til huse i Idrættens Hus i Brøndby. DAF har 250 medlemsforeninger, der tilsammen repræsenterer godt 32.000 medlemmer. 

Trajkovski Hvidovre E12

Vores formål er at ”fremme atletik, løb og gang i form af elite-, bredde- og motionsaktiviteter i Danmark og varetage alle opgaver i forbindelse hermed”.  

DAFs årsmøde er den øverste myndighed og består af bestyrelsen, formændene for komiteer og repræsentanter fra DAFs medlemsklubber og foreninger. Årsmødet afholdes årligt i oktober måned.  

DAF er medlem af Danmarks Idrætsforbund, World Athletics og European Athletics og er som sådan underlagt disse organisationers regler og love.  

DAF har i samarbejde med Danmarks Idrætsforbund indgået strategiaftale for 2022-2025, hvor målet er at blive flere, bedre og stærkere.   

Komitéer og udvalg

Komitéer og udvalg

Dansk Atletik Forbunds politiske organisation består af en bestyrelse og en række komitéer/udvalg.
Hertil kommer projektgrupper, der nedsættes efter behov. 
 

Læs mere