Atletikmærket

Atletikmærket skal gøre det endnu sjovere for børn og unge at dyrke atletik, og er ment som et middel til at skærpe de unges indsats ved træning og konkurrence.

Atletikmærker

Med udgangspunkt i DAF's ungdomspointtabeller kan børn og unge stræbe efter at få guld-, sølv- og bronzemærker.

De aktuelle B&U-pointtabeller er anvendt som beregningsgrundlag i det regneark, som er udarbejdet til beregning og udskrivning af atletikmærker, ligesom de findes og benyttes i stævnesoftwaren til MARS-programmet. Se regnearket her. Regnearket er lavet af Carsten Rytter fra Bagsværd AC.

MARS stævnesoftwaren kan der læses yderliger om via MARS-hjemmesiden:

Regler

Aldersklasser
Atletikmærket kan erhverves i 6 aldersklasser, som markeres med forskellige farver:
 
-9 år: Rødt emblem
10-11 år: Rødt emblem
12-13 år: Blåt emblem
14-15 år: Grønt emblem
16-17 år: Hvidt emblem
18-19 år: Hvidt emblem

 

 

Krav
For at erhverve sig Atletikmærket skal man gennemføre 3 eller 4 discipliner. Resultaterne behøver ikke at være opnået i samme konkurrence.

 

-9 år:           1 løb, 1 kast, 1 spring, 1 valgfri disciplin (4-kamp)
10-11 år: 1 løb, 1 kast, 1 spring, 1 valgfri disciplin (4-kamp)
12-13 år: 1 løb, 1 kast, 1 spring, 1 valgfri disciplin (4-kamp)
14-15 år: 1 løb, 1 kast, 1 spring, 1 valgfri disciplin (4-kamp)
16-17 år: 3 discipliner efter eget valg
18-19 år: 3 discipliner efter eget valg

 

Pointkrav

 

  Bronze Sølv Guld
-9 år 1000 2400 3600
10 år 1000 2300 3500
11 år 1100 2400 3600
12 år 1000 2000 3000
13 år 1100 2200 3200
14 år 1000 2000 2800
15 år 1100 2200 3000
16 år 825 1725 2325
17 år 825 1800 2400
18-19 år 825 1900 2500

 

Alle point til Atletikmærket skal opnås i konkurrencer, der er anmeldt til DAF’s kontor efter gældende regler. Resultater for såvel indendørs- som udendørsstævner kan anvendes. Konkurrencerne kan være allerede eksisterende konkurrencer, eller særlige Atletikmærkekonkurrencer.

Pointberegning
DAF's ungdomstabeller benyttes som pointberegningsgrundlag for de opnåede resultater. De 18-19-årige benytter samme pointtabel, som de 16-17 årige, men bruger egne redskabsvægte mm. Der kan opnås point i de discipliner hvori, der er udarbejdet pointtabel for den pågældende gruppe. Der er således ikke pointtabeller til alle discipliner.

Hvis en udøver ikke opnår tilstrækkeligt med point til at erhverve bronzemærket, kan der alligevel udskrives diplom til vedkommende, blot ikke med angivelse af opnået mærke.

 

Diplomer og emblemer
DAF’s Atletikmærker kan bestilles på DAF’s kontor, e-mail:daf@dansk-atletik.dk eller tlf. 33114111.
Diplomer kan hentes her:
3 øvelser
 
Priser
Emblemer: 25 kr. pr. stk.
Ved bestilling af emblemer skal angives karat (guld, sølv eller bronze), hvilke farver (aldersgrupper) der ønskes, samt antal.
Yderligere information
Spørgsmål vedrørende Atletikmærket bedes rettet til DAF’s kontor, e-mail: daf@dansk-atletik.dk eller tlf. 33114111.

Folder om atletikmærket kan hentes: