Dansk Atletik reducerer medarbejderstaben

På baggrund af Dansk Atletiks store underskud fra 2019, har coronaen ramt forbundet ekstra hårdt i form af manglende indtægter fra flere events. Det betyder, at Dansk Atletik også i 2020 får underskud. Derfor bliver staben på forbundets kontor i Idrættens Hus i Brøndby reduceret med i alt fire medarbejdere.

Direktør Torben Dan Pedersen udtaler. ”Det er nødvendigt, at vi tilpasser aktiviteter og organisation, så der er en ansvarlig balance mellem indtægter og udgifter. Vi har i den forbindelse set på samtlige muligheder og vi kommer til at spare på en række af vores faste omkostninger. Desværre kan vi ikke komme uden om, at vi også må reducere medarbejderstaben ganske alvorligt. Det kommer til at blive et hårdt slag for dansk atletik, da disse medarbejdere repræsenterer både indsigter og erfaringer, som rækker mange år tilbage.
 
De opsagte medarbejdere bliver i deres funktion i opsigelsesperioden. I de kommende måneder vil nye arbejds- og ansvarsområder for de ansatte, der bliver i sekretariatet, blive defineret og meldt ud til Dansk Atletiks interessenter. Der er ingen forventninger om, at der vil ske yderligere reduktioner i medarbejderstaben.
 
Dansk Atletiks formand Karsten Munkvad udtaler: ”På trods af de kedelige omstændigheder er det vigtigt for Dansk Atletik, at der fortsat bliver arbejdet for at skabe nye muligheder, nye projekter og nye ideer. Vi kan ikke alene spare os til succes - der skal fortsat ske udvikling. Derfor vil både sekretariat og bestyrelse arbejde for, at vi finder nye løsninger og nye muligheder for at bringe sporten videre og samtidig finde et stabilt økonomisk grundlag. Ligeledes vil vi arbejde for, at flere bliver involveret i forskelligt frivilligt projektarbejde. Begge dele er nødvendige, for at vi sammen kan bringe atletikken hurtigst muligt tilbage på det succesrige spor, som vi var på, før coranaen ramte os.

Seneste nyheder