øren Kirketofte. Foto: Christian Jørn, Dansk Atletik.

Søren Kirketofte ny atletikkonsulent

Velkommen til Søren Kirketofte, der er startet som ny atletikkonsulent pr. 1. marts 2022.

Det er en kerneopgave for dansk atletik at være til for medlemmerne og styrke rekrutteringen af særligt børn og unge til atletikken. Målet er at vi skal blive flere og være mere aktive. Atletikafdelingen i Dansk Atletik vil arbejde for at understøtte klubbernes arbejde med rekruttering af børn og unge, styrke uddannelsen af trænere, ledere og dommere, samt udvikle vores stævneudbud så det bliver mere attraktivt, får øget deltagelse og inviterer flere til at være med.

Skole OL-atletik spiller en central rolle i dansk atletiks arbejde, og udgør med årligt ca. 35.000 deltagende elever fra 4-7 klasse, et stort rekrutteringspotentiale. Vi skal styrke arbejdet med Skole OL-atletik, og finde nye og bedre måder at integrere afviklingen af Skole OL-Atletik stævner i klubbernes rekrutteringsstrategier. Nøgleord bliver inspiration og erfaringsudveksling af den ”gode historie”.

Sørens primære ansvarsopgaver vil være følgende:

  • Skole OL-atletik. Koordination af Skole OL-atletik, og assistere klubberne med afvikling af Skole OL-atletikstævner. Ca. 35.000 skoleelever i 4.-7. klasse deltager årligt i Skole OL-atletik, og udgør et enormt rekrutteringspotentiale. Erfaringsudveksling mellem klubberne og udvikling af klubbernes samarbejde med lokale skoler skal udvikles og styrkes. Målet er at øge rekrutteringen af børn og unge til atletik.
  • Klubudvikling og ungdomsatletik. Opstart af klubudviklingsprojekter i interesserede klubber, afvikling af projekter og initiativer målrettet børn og unge. Målet er at vi skal være flere.
  • Ansvarlig for ”TrackFit“. Uddannelse af instruktører i samarbejde med DGI.

Teamleder, Lars Lindstrøm, siger følgende om ansættelsen af Søren:

Skole OL-atletik rummer et stort potentiale for Dansk Atletik. Et potentiale vi desværre ikke hidtil har fået udnyttet. Det skal vi være bedre til. Med ansættelsen af Søren får vi nu en person i teamet, der har stor erfaring med at arbejde med børn og unge, og som kan bidrage med f.eks. lærernes perspektiver på et klubsamarbejde. Med erfaringer fra både skoleverdenen og kendskab til atletik, så tror vi på, at han kan bringe inspiration og ny viden ud til klubberne, og derved være med til at understøtte deres arbejde med rekruttering og fastholdelse af børn og unge i atletikken.”

Hvem er Søren Kirketofte?

Søren er 48 år, uddannet lærer, og er bosat på Fyn med sin familie. Han kommer fra en stilling som lærer på Glamsdalens Idrætsefterskole, hvor han havde ansvar for triatlonlinjen.

Søren vil have sin daglige gang på både kontoret i Brøndby og Odense, men skal ligeledes være mest muligt på landevejen og møde klubberne i dansk atletik.

Søren har tidligere være medlem af Odense Atletik og deltog senest ved DM inde for Masters i Randers d. 5-6. februar 2022.

Seneste nyheder