Dansk Atletiks Unglederakademi kom glimrende fra start

17 engagerede unge ledere har søgt ind på DAFs Unglederakademi, og lørdag 7. oktober, var 11 af dem samlet til første fysiske samling i forbindelse med årsmødeweekenden. Udover fysiske samlinger har DAF's Unglederakademi et online forum og deltagerne kommer også til at blive inviteret til virtuelle debatter løbende.

Unglederakademiet skal sikre at vi har unge ledere i Dansk Atletik, som er motiverede for at udvikle atletikken. Det skal engagere unge til at blive i atletikken i nye roller, og herudover bliver gruppen et forum, hvor de kan søge sparring og give rum for vidensdeling med hinanden.

Første samling blev en stor succes

Spændende debatter og en fantastisk energi var med til at skabe en fantastisk start på unglederakademiet. Efter at have lært hinanden lidt bedre at kende, skulle vi i gang med dagens workshop, som primært bestod af at lave en SWOT-analyse på Dansk Atletik. I mindre grupper blev der debatteret om hvilket styrker, svagheder, trusler og muligheder vi ser for atletikken. Vores resultater fra analysen blev samlet og talt om i plenum, hvor efter vi som gruppe prioriterede de vigtigste emner.

Kære bestyrelse!

Her stopper arbejdet ikke, for energien i unglederakademiet er ikke til at tage fejl af, og derfor har vi samlet vores prioriteringer i et ”brev” til DAFs bestyrelse og inviteret dem til at bruge DAFs Unglederakademi til høringer, for som DIFs næstformand så fint sagde det på årsmødet dagen efter: ”Der findes ikke gode atleter uden gode trænere, og der findes ikke gode trænere uden gode ledere støttet af et stærkt politisk forbund”, og derfor er det bare fantastisk at DAFs Unglederakademi fik en fantastisk start!

Er du mellem 18-35 år, så kan du nå at komme med endnu

DAFs Unglederakademi har løbende ansøgning, og lyder det som noget for dig, kan du stadig blive en del af akademiet – du kan finde info samt link til ansøgning på siden her: DAF's Unglederakademi

 

 

Seneste nyheder