Præsentation af nye kandidater til Dansk Atletiks bestyrelse

Ved deadline for at indstille nye kandidater til Dansk Atletiks bestyrelse, har det vist sig, at der er 4 nye kandidater til ligeså mange ledige pladser, når man tillægger de eksisterende bestyrelsesmedlemmer, som genopstiller. Dermed forventes det på nuværende tidspunkt, at der vil blive fredsvalg til bestyrelsen til det kommende Årsmøde.

For at årsmødedeltagerne (og resten af Atletikdanmark) kan være bedst mulig forberedt på de kandidater de kan møde, følger her en præsentation af de 4 ”nye ansigter”.

Desuden, kan en samlet oversigt over kandidater, valg osv. findes i den samlede valgoversigt: https://dansk-atletik.dk/media/jynje103/valgoversigt-2023_1.pdf

 

TOBIAS LARSEN

Tobias Gorgone Larsen, 23 år, Sparta Atletik

Hvad er din baggrund inden for atletik/idræt?
Jeg startede min karriere i atletikverdenen i 2014, da jeg startede i Holte Atletik. Fra 2017 har jeg kontinuerligt trænet i Sparta Atletik, hvor jeg har specialiseret mig i disciplinerne 100 og 200 meter. Mit engagement har også ført mig til at blive en fast del af Stafetlandsholdet siden 2018, hvilket har åbnet døren for deltagelse i verdens- og europamesterskaber på 4x100 meter.

Hvad motiverer dig mest til at kandidere til Dansk Atletiks bestyrelse?
Min hovedmotivation for at stille op til Dansk Atletiks bestyrelse stammer fra ønsket om at bidrage til løftet af niveauet inden for atletikken, både på elite- og breddeplan. Vores sport er en fantastisk sportsgren, der appellerer bredt, og jeg tror på, at den har potentiale til at tiltrække mange unge mennesker. Jeg mener, at bestyrelsen skal være frontløber i at nytænke atletikken og gøre den mere tilgængelig for nye deltagere.

Hvilke områder interesserer dig særligt at arbejde med?
Gennem mit personlige engagement inden for elite-atletik ser jeg en unik mulighed for at optimere dette område. Derudover finder jeg det interessant at udtænke nye metoder til at tiltrække min egen generation og motivere dem til at prøve kræfter med atletikken. Ungdommen viser generelt stor støtte til foreningslivet, og jeg mener, at Dansk Atletik også bør drage fordel af denne opbakning. Slutteligt bør Dansk Atletik arbejde med fastholdelsen af unge mennesker, så vi kan skabe et godt fundament for det videre elite-arbejde. 

 

JON ANDERSEN

Jon Andersen, 43 år, SIK 80 & 24TimerVedHavet

Hvad er din baggrund i atletik/idræt?
I en alder af 10 år stiftede jeg første gang kendskab med Atletikken og min kærlighed faldt hurtigt på mangekampe, sidenhen snævrede jeg fokus mod stangspring. Fra 14-årsalderen har jeg fungeret som træner, leder og dommer i relation til atletikken, og gør det fortsat den dag i dag. 

Hvad er din største motivation for at stille op til Dansk Atletiks bestyrelse?
Dansk Atletik er, i min optik, et upoleret guldæg der venter på den rette tilgang, og da jeg i mit daglige arbejde dyrker virksomhedsmæssige ”turnaround”, ”rebranding” og udvikling af nye ”forretningsmodeller” mener jeg at kunne bidrage positivt på den rejse. 

Hvilke områder interesserer dig særligt at arbejde med?
Dansk Atletik Forbund skal gøres profitabel og derigennem levedygtig. Efterfølgende vil jeg arbejde med rammerne for overgangen mellem provinsklub til storklub med det formål at vi beholder flere atleter tilknyttet atletikken længere tid, også når man bor ”syd for øster kartoffelrække”   

 

HELLE SØLVSTEN

Helle Sølvsten, 61 år, Randers Freja Atletik

Hvad er din baggrund i atletik/idræt?
I mere end 40 år har jeg været frivillig leder i RFAM. Her har jeg været med til at fremme atletikkens udvikling i Randers. Jeg har været træner og leder for de unge i klubben samt sportslig udvalgsformand i rigtig mange år. I 8 år var jeg formand for RFAM og valgte at stoppe i marts 2020. 

I de 8 år arbejdede vi med klubudvikling, fastholdelse af medlemmer, aldersrelateret træning, elitesamarbejde RTE, projektet fra 200 til 500 medlemmer med ny atletikhal. Samt kampen for en atletikhal. Atletikhallens opførelse var nok min største opgave og også den, der har været med til at sætte Randers på landkortet atletikmæssigt. 

Gennem mine mange år i atletikken har flere problematikker fyldt hos mig og problematikker som jeg stadig finder vigtige.

Hvilke områder interesserer dig særligt at arbejde med?
Atletik for alle - ligeværdighed.
Børn og unge træningsmiljøer.
Kurser der kvalificerer dagligdagen fra sandkasse til elite.
Udvikling af samarbejdsformer mellem klubber med støtte og opbakning fra DAF.
Fastholdelse af atleter i overgange.
Elite og samarbejde mellem klubber frem for at modarbejde.
Kurser for bestyrelse - klubudvikling.
Frivillighed i foreningsfællesskaber.
Stævnekvalitet fra yngste til ældste.
Den gode tone.
Aldersrelateret træning og den røde tråd

 

CLAUS HECHMANN

Claus Hechmann, 59 år, HRC (Hechmann Racing Club)

Hvad er din baggrund i atletik/idræt?
Jeg har selv været aktiv i mellemdistanceløb i 70erne og 80erne, og er stadig aktiv inden for løb og kapgang som master. Derudover har jeg i en længere årrække fungeret og fungerer stadig som elite- og motionstræner inden for langdistanceløb.

Hvad er din største motivation for at stille op til Dansk Atletiks bestyrelse?
At få mere fokus på gang som motion og elite.
Dansk Atletik skal være mere aktive og synlige i motionsklubberne.
Optimering af træneruddannelser som er målrettet motionsklubber.
Jeg kan bidrage med stor viden og erfaring inden for elite og motionsidræt på tværs af idrætsgrene.

Hvilke områder interesserer dig særligt at arbejde med?
Det jeg ønsker med mit engagement i DAF-bestyrelse er at sætte mere fokus på motion og gangsport og desuden være med til at sikre en rød tråd fra ungdomsatletikken til senioratletikken med fokus på aldersrelateret træning. Specifikt inden for mellem- og langdistanceløb.

 

Seneste nyheder