Ny bestyrelse

I forbindelse med weekendens årsmøde, blev fire nye bestyrelsesmedlemmer valgt ind.

Da der var lige mange kandidater, som der var pladser ledige i bestyrelsen, betød det at alle de nye medlemmer, blev valgt ind uden modkandidater. 

De nye bestyrelsesmedlemmer er:

Tobias Larsen, Sparta Atletik

Jon Andersen SIK 80 og 24TimervedHavet

Helle Sølvsten, Randers Freja Atletik

Claus Hechmann, Hechmann Racing Club

Man kan læse mere om de nye medlemmer her.

Karina Rasmussen Lang blev valgt som ny næstformand og Søren Speich Sørensen som regnskabskyndigt medlem.

Kontaktoplysninger på bestyrelsen kan findes her.

Referat fra årsmødet følger inden udgangen af oktober.

Seneste nyheder