En vis lettelse i Dansk Atletik oven på udmeldingen om de skærpede Corona-restriktioner de kommende fire uger

Allerede i sidste uge var det til at forudsige, at regeringen ville ende med at melde nye og skærpede Corona-restriktioner ud. Udmeldingen kom fredag aften, og om end vi i atletikken (og i idrætten generelt) bliver ramt af de nye restriktioner, så kan vi trods alt gøre rigtig meget. Skrækscenariet var jo, at idrætten blev lukket mere ned, hvilket på ingen måde er tilfældet.

Først og fremmest er Dansk Atletik lettet over beslutningen om, at vores mange børn og unge i vidt omfang bliver friholdt de kommende fire ugers restriktioner. I klubregi foregår træningen typisk i mindre træningsgrupper, og det er stadig muligt at samle grupperne til fælles intro og afslutning, så længe den samlede gruppe kan holdes inden for det gældende forsamlingsforbud på max 50 personer. I og med at vi er på vej ind i en indendørssæson skal klubber og trænere naturligvis forholde sig nærmere til de generelle anbefalinger omkring afstandskriterier mellem såvel individer som flere træningsgrupper på samme facilitet. Men det har klubberne hidtil løst rigtig fint, og det er fortsat Dansk Atletiks anbefaling, at klubberne kan sektionere træningszoner og -områder til det antal træningsgrupper, der er plads til ved den givne træningsfacilitet.

Målgruppen af atleter fra og med 22 år og opefter bliver derimod ramt af et forsamlingsforbund på max 10 personer. Heldigvis er vi inde i atletikkens vintergrundtræningsperiode, og d.v.s. at langt de fleste atleter i forvejen har fokus på individuel træning kombineret med træning i mindre træningsgrupper. Når det er sagt, så er forsamlingsforbuddet på max 10 personer en udfordring for motions-, landevejs- og terrænløb for de løbere som er 22 år og opefter. Fra Dansk Atletiks side har vi den tilgang, at vi gerne vil gennemføre planlagte motions-, landevejs- og terrænløb, men det skal naturligvis gøres på corona-forsvarlig vis. Derfor er der et særligt arrangøransvar for at finde meningsfulde løsninger til håndtering af forsamlingsforbuddet i start- og målområde – og det er naturligvis noget som Dansk Atletik gerne drøfter og giver sparring til med den enkelte arrangør.

I lighed med at regeringen og myndighedernes udmeldinger, ser Dansk Atletik p.t. fire uger frem i tiden. D.v.s. vi fastholder fx DM-Inde terminen til d. 20.-21. feb. 2021 foruden at vi arbejder videre med at koordinere øvrige indendørs-mesterskabsterminer i februar 2021.

Seneste nyheder