Nye retningslinjer mod krænkende adfærd

Atletikfamilien er – og skal være – et stærkt fællesskab, hvor der er plads til alle. Og det skal være trygt at være en del af vores fællesskab.

Dansk Atletiks bestyrelse og administrative ledelse arbejder løbende på at sikre optimale rammer for deltagelse i atletik, løb og gang ude i vores klubber. En vigtig præmis for deltagelse i vores atletikfællesskab, er, at grænsesøgende adfærd på ingen måde er acceptabel, og vi har alle en forpligtelse til aktivt at modvirke krænkende adfærd. 

Dansk Atletik anerkender, at decideret krænkende adfærd kan være vanskeligt at håndtere ude i klubberne blandt frivillige ledere.  Derfor etablerer Dansk Atletik nu en kontaktperson for integritet, hvor man kan henvende sig, hvis man er vidende om eller selv er blevet udsat for krænkende adfærd. Ordningen kan benyttes af tidligere og nuværende atleter, trænere og ledere i klubber og/ eller forbundet. Hvis atleten er under 18 år, kan forældre eller andre fortrolighedspersoner rette henvendelse på vegne af den unge atlet. 

Henvendelser skal ske til DAF. Alle henvendelser behandles fortroligt.

Du kan læse mere om ordningen ved at klikke her.

Seneste nyheder