Artikelserie i BT om atletikmiljøet

I dag den 30. december har BT offentliggjort en artikel med overskriften ”BT afslører: Fyret efter episode på madras”. BT skriver bl.a., at de over de kommende dage vil ”fortælle historier fra løbebanen om årelange hændelser med overgreb på og krænkelser af teenagepiger”.

Det er klart, at BT hermed stiller et kritisk lys på atletikmiljøet. Vi vil fra Dansk Atletiks side gerne balancere denne kritik ved at informere om vores tilgang til at forebygge krænkelser. I det følgende kan du læse, hvordan forbundet gennem længere tid har taget problematikken alvorligt, herunder henvendelsen fra BT.

Et langt tilløb

I forhold til den aktuelle BT-artikel blev Dansk Atletik kontaktet tilbage i august 2020, og der er således tale om, at BT har forberedt artikelserien igennem lang tid. Dansk Atletik har stillet op til interviews, hvor vi har udtalt os om, hvordan vi generelt håndterer en given sag, hvis det kommer til vores viden i forbundet. Ligeledes har vi overfor BT fremlagt faktuel dokumentation for, hvordan atletikken generelt er struktureret, hvor mange uddannede og certificerede trænere der er tilknyttet ude i klubberne, hvordan vi organiserer vores landsholdsarbejde m.v. 

Overfor BT har vi også fremhævet, at vores bestyrelse i april 2020 har haft en debat om, hvorvidt vi i forbundet kan være mere tydeligere i forhold til at forebygge eventuelle krænkelsessager inden for egne rækker. Og det er bl.a. på denne baggrund, at Dansk Atletik d. 30. nov. 2020 kunne offentliggøre vores nye ordning med en kontaktperson for integritet. Dette tiltag skal supplere den rådgivning og de tiltag, som vi i øvrigt har adgang til via Danmarks Idrætsforbund.

Et følsomt og komplekst emne

Vi kan i artiklen læse, at BT bygger deres historier på anonyme kilder. Det er ikke usædvanligt, når vi har at gøre med et emne, som kan være tabubelagt. Om end emnet er både følelsesladet og komplekst, så er Dansk Atletiks tilgang, at vi selvfølgelig skal forholde os til og indgå i debatten om, hvordan vi bedst kan forebygge evt. utidige eller ubetænksomme handlinger i vores atletikmiljø. Derfor har vi også stillet os til rådighed overfor BT siden aug. 2020 for at informere om vores holdninger og levere faktuelle oplysninger om vores atletikstruktur.

Til gengæld kan vi ikke udtale os om konkrete sager overfor BT. For det første er vi forpligtet på en helt afgørende fortrolighed mellem parterne, hvis en given sag skal håndteres af Dansk Atletik. For det andet skelner vi skarpt mellem sager hvor vi har en direkte og konkret viden, og så de tilfælde, hvor vi er blevet orienteret fra anden side. Uanset om der er tale om det ene eller det andet i en given sag, så rådfører Dansk Atletik sig altid med Danmarks Idrætsforbunds specialkonsulenter. Det er vores erfaring, at denne tilgang stiller alle parter bedst, fordi der er – og skal være – en ret formel procedure for hvordan en eventuel sag håndteres.

Et udviklende træningsmiljø for alle

Fra Dansk Atletiks side mener vi ikke, at vi repræsenterer en såkaldt ’krænkelseskultur’ i vores klubber eller i forbundet. Vi har det udgangspunkt, at der ude i klubberne, i de enkelte træningsgrupper, i vores landsholdsarbejde m.v. løbende arbejdes på at sikre en balance mellem sportslig udvikling for det enkelte individ og et trygt fællesskab for alle. Men ingen af os kan garantere, at der ikke kan sidde en tidligere eller nuværende atlet, som kan have oplevet en evt. krænkende adfærd. Hvis det er tilfældet, kan vi kun opfordre til at henvende sig enten til Dansk Atletiks ledelse eller direkte til kontaktpersonen for integritet.

Det er vigtigt at fremhæve, at vi i hele atletikfamilien – det gælder i forbundsregi såvel som ude i klubberne – naturligvis skal forholde os til eventuelle kritiske forhold i vores miljø. Uanset om det handler om dårlig omgangstone, unødigt pres, vægtproblematikker eller mulige krænkelser. Vi skal naturligvis følge  gældende lovgivning fx at klubber og foreningen ikke må ansætte personer med en plettet børneattest.

 

_____________________

LINK til BT artikel 'B.T. afslører årelangt svigt: Træner masserede ung pige på madras – blev fyret med opsigtsvækkende aftale'.

Seneste nyheder