Opdaterede atletikspecifikke corona-retningslinjer pr. 16/12

De nyeste opdaterede retningslinjer og anbefalinger for atletikken kan ses her.

Pr. 16. december:

Regeringen har skærpet de hidtil geografisk opdelte restriktioner til nu at gælde alle kommuner. Nedenstående er derfor gældende for alle pr. 16. december 2020.

 • Al indendørs idræt og foreningsaktiviteter skal holde lukket frem til den 3. januar 2021
 • Udendørs idræt kan fortsat dyrkes, men vil være underlagt det lille forsamlingsforbud på 10 personer for alle aldersgrupper
 • Tilladelse til 500 tilskuere inkl. deltagere gælder kun udendørs – ikke indendørs
 • Professionel idræt er fortsat undtaget

Dansk Atletiks definition af ’professionelle atleter’ følger den nyligt udvidede definition fra Kulturministeriet. I atletiksammenhæng taler vi konkret om flg. atlet-kategorier:

 • Internationalt eliteniveau:
  • Alle DAF/ TD-indplacerede atleter
 • Nationalt senior-eliteniveau
  • Elite-træningsgrupper tilknyttet henholdsvis EKC-Ø og EKC-V
  • Medaljepotentiale på DM Senior-niveau

N.B. Hvis der er klubber, der, har brug for en forbundsgodkendt bekræftelse på atleters status som professionel atlet i Dansk Atletik-regi (jf. ovenstående kategorier) kan Elite- og atletikchef Bo B. Overgaard være behjælpelig med fremsendelse heraf. 

Se altid de opdaterede aktuelle atletikspecifikke retningslinjer er gengivet nedenfor.

Dansk Atletiks retningslinjer og anbefalinger relateret til Corona-situationen tager afsæt i myndighedernes sundhedsmæssige anbefalinger.Dansk Atletik er således bevidst om, at vi alle er i en særlig Corona-sundhedskrise, hvor vi alle skal bidrage og tage ansvar for, at vi i samfundet generelt og atletikken specifikt kommer bedst muligt igennem den aktuelle Corona-sundhedskrise.

Dansk Atletik følger Kulturministeriets, DIF og DGIs vejledende retningslinjer i forhold til idræts- og foreningslivet. I forlængelse heraf har Dansk Atletiks atletik-specifikke guideline to formål:

 1. at understøtte Kulturministeriets, myndighedernes og DIF/DGIs anbefalinger
 2. at understøtte vores klubber og medlemmerne med vejledning og anbefalinger målrettet atletikrelaterede arrangementer, stævneaktivitet samt træning.

 

1. De vigtigste generelle retningslinjer og anbefalinger

 • At man overholder det til enhver tid gældende forsamlingsforbud (max 50 personer for børn og unge under 21 år, og max 10 personer for alle voksne fra og med 22 år og opefter)

 • At man så vidt muligt skal holde afstand
 • At man skal have stor fokus på håndhygiejne.
 • At man begrænser fysisk kontakt
 • At man ikke hoster eller nyser på andre
 • At man skal holde sig hjemme, hvis man er sløj
 • At man kommunikerer generelle og atletik-specifikke retningslinjer i træningsmiljøet – fx via opslag af Sundhedsstyrelsens plakater, DAFs atletik-specifikke Corona-retningslinjer, lokale retningslinjer for den enkelte klub og/ eller træningsfacilitet

 

2. Retningslinjer og anbefalinger vedr. træning

 • 2.1 Træningsaktiviteter for børn og unge under 21 år kan alt andet lige planlægges og afvikles så tæt på en såkaldt normal-situation, jf at der må være op til i alt 50 personer samlet på samme tid.
  • 2.1.1 Evt. større træningssamlinger for mere end 50 personer for målgruppen af børn og unge under 21 år vil i den kommende periode enten blive opdelt på flere faciliteter og/ eller afvikles i et nyt format
 • 2.2 Træningsaktiviteter for alle øvrige fra og med 22 år og opefter skal foregå i mindre træningsgrupper på max 10 personer.
  • 2.2.1 Hvis den lokale træningsfacilitet/ området tillader det, kan der godt være flere mindre træningsgrupper i gang på samme tid – forudsætningen er, at de respektive træningsgrupper træner inden for såkaldt ”eget område”.
 • 2.3 På vores to Elitekraftcentre på henholdsvis Østerbro og i Aarhus vil der være mulighed for at prioritere træningstid til atleter som har et internationalt resultatperspektiv og/ eller opfylder den udvidede definition på ’professionel idræt’.
 • 2.4 Specifikt i forhold til indendørs-træning opfordres klubben til at udarbejde en skitse over den lokale halfacilitet og/ eller idrætssal med de naturlige træningsområder, som naturligt kan skitseres i den givne hal eller idrætssal - denne skitse bør synliggøres ved indgangen til hallen og/ eller idrætssalen.
 • 2.5 Anvendelse af redskaber og rekvisitter (hække, overligger, rive, målebånd, startblokke m.v.) skal ske ved at færrest mulige berører disse under en træning, og at disse i relevant omfang (hvor de berøreres) rengøres før og efter træning med medbragt håndsprit eller anden relevant rengøringsmiddel. Berøreres de af flere under en træning, skal de rengøres løbende under træningen. 
 • 2.6 Vedr. indendørstræning er der krav om at bære mundbind før og efter træning – det gælder for både atleter og trænere. Når træning er i gang, er der ikke krav om anvendelse af mundbind.

 

3. Særlige restriktioner i alle kommuner i perioden 16. december 2020 - 3. januar 2021

3.1 I alle kommuner indføres flg. særlige restriktioner:

 • 3.1.1 Al indendørs idræt og foreningsaktiviteter skal holde lukket
 • 3.1.2 Udendørs idræt kan fortsat dyrkes, men vil være underlagt forsamlingsforbud på 10 personer for alle aldersgrupper

3.1.3 Professionel idræt er fortsat undtaget

3.2 Dansk Atletiks definition af ’professionelle atleter’ følger den nyligt udvidede definition fra Kulturministeriet. I atletiksammenhæng taler vi konkret om flg. atlet-kategorier

Alle DAF / TD-indplacerede atleter

 • Elite-træningsgrupper tilknyttet hhv. EKC-Ø og EKC-V
 • Medaljepotentiale på DM Senior-niveau
 • Internationalt niveau: 
 • National senior-eliteniveau:

N.B. Hvis der er klubber/ atleter, som har brug for en forbundsgodkendt bekræftelse på at givne atleter kan betragtes som professionelle atleter, (jf. ovenstående kategorier) kan Elite- og atletikchef Bo B. Overgaard være behjælpelig med fremsendelse heraf. 

4. Retningslinjer og anbefalinger vedr. stævner

 • 4.1 Vedr. indendørsstævner kan der i den kommende periode godkendes mindre enkelt-disciplin/ mindre klubstævner inden for rammerne af det gældende forsamlingsforbund.
 • 4.2  Vedr. motionsløb, landevejsløb og terrænløb (hvor der er større geografiske spredning mellem deltagerne kan opretholdes under hele løbet) er der i den kommende periode et særligt arrangøransvar i forhold til afvikling inden for de gældende corona-relaterede restriktioner. Det handler primært om overholdelse af afstandskriterier og forsamlingsforbud i start- og målområde.
 • 4.2.1 Vær opmærksom på, der maksimalt må deltage 500 personer i det samme arrangement – også selv om deltagerne ikke må være samlet på noget tidspunkt.

Ikrafttræden

Ovenstående retningslinjer og anbefalinger gælder pr. d.d. d.v.s. d. 16. december 2020.

Pr. 11. december 2020: 

Yderligere 31 kommuner rammes den 11. december af nye restriktioner. De rammes af præcist de samme restriktioner som de for nyligt ramte 38 kommuner. Nedenstående retningslinjer vil være gældende for følgende 69 kommuner fra den 11. december for følgende kommuner:

 • Favrskov, Hedensted, Herning, Holstebro, Horsens, Ikast-Brande, Lemvig, Norddjurs, Odder, Randers, Ringkøbing-Skjern, Samsø, Silkeborg, Skanderborg, Skive , Struer, Syddjurs, Viborg, Aarhus, Fredericia, Vejle, Odense, Faxe, Greve, Guldborgsund, Holbæk, Kalundborg, Køge, Lejre, Lolland, Næstved, Odsherred, Ringsted​, Roskilde, Slagelse, Solrød, Sorø, Stevns, Vordingborg, Middelfart, Albertslund, Allerød, Ballerup, Brøndby, Dragør, Egedal, Fredensborg, Frederiksberg, Frederikssund, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Herlev, Hillerød, Hvidovre, Høje-Taastrup, Hørsholm, Ishøj, København, Lyngby-Tårbæk, Roskilde, Rudersdal, Rødovre, Slagelse, Tårnby og Vallensbæk.

N.B. Hvis der er klubber, der, har brug for en forbundsgodkendt bekræftelse på atleters status som professionel atlet i Dansk Atletik-regi (jf. ovenstående kategorier) kan Elite- og atletikchef Bo B. Overgaard være behjælpelig med fremsendelse heraf. 

Dansk Atletiks retningslinjer og anbefalinger relateret til Corona-situationen tager afsæt i myndighedernes sundhedsmæssige anbefalinger.Dansk Atletik er således bevidst om, at vi alle er i en særlig Corona-sundhedskrise, hvor vi alle skal bidrage og tage ansvar for, at vi i samfundet generelt og atletikken specifikt kommer bedst muligt igennem den aktuelle Corona-sundhedskrise.

Dansk Atletik følger Kulturministeriets, DIF og DGIs vejledende retningslinjer i forhold til idræts- og foreningslivet. I forlængelse heraf har Dansk Atletiks atletik-specifikke guideline to formål:

 1. at understøtte Kulturministeriets, myndighedernes og DIF/DGIs anbefalinger
 2. at understøtte vores klubber og medlemmerne med vejledning og anbefalinger målrettet atletikrelaterede arrangementer, stævneaktivitet samt træning.

1. De vigtigste generelle retningslinjer og anbefalinger

 • At man overholder det til enhver tid gældende forsamlingsforbud (max 50 personer for børn og unge under 21 år, og max 10 personer for alle voksne fra og med 22 år og opefter)

 • At man så vidt muligt skal holde afstand
 • At man skal have stor fokus på håndhygiejne.
 • At man begrænser fysisk kontakt
 • At man ikke hoster eller nyser på andre
 • At man skal holde sig hjemme, hvis man er sløj
 • At man kommunikerer generelle og atletik-specifikke retningslinjer i træningsmiljøet – fx via opslag af Sundhedsstyrelsens plakater, DAFs atletik-specifikke Corona-retningslinjer, lokale retningslinjer for den enkelte klub og/ eller træningsfacilitet

2. Retningslinjer og anbefalinger vedr. træning

 • 2.1 Træningsaktiviteter for børn og unge under 21 år kan alt andet lige planlægges og afvikles så tæt på en såkaldt normal-situation, jf at der må være op til i alt 50 personer samlet på samme tid.
  • 2.1.1 Evt. større træningssamlinger for mere end 50 personer for målgruppen af børn og unge under 21 år vil i den kommende periode enten blive opdelt på flere faciliteter og/ eller afvikles i et nyt format
 • 2.2 Træningsaktiviteter for alle øvrige fra og med 22 år og opefter skal foregå i mindre træningsgrupper på max 10 personer.
  • 2.2.1 Hvis den lokale træningsfacilitet/ området tillader det, kan der godt være flere mindre træningsgrupper i gang på samme tid – forudsætningen er, at de respektive træningsgrupper træner inden for såkaldt ”eget område”.
 • 2.3 På vores to Elitekraftcentre på henholdsvis Østerbro og i Aarhus vil der være mulighed for at prioritere træningstid til atleter som har et internationalt resultatperspektiv og/ eller opfylder den udvidede definition på ’professionel idræt’.
 • 2.4 Specifikt i forhold til indendørs-træning opfordres klubben til at udarbejde en skitse over den lokale halfacilitet og/ eller idrætssal med de naturlige træningsområder, som naturligt kan skitseres i den givne hal eller idrætssal - denne skitse bør synliggøres ved indgangen til hallen og/ eller idrætssalen.
 • 2.5 Anvendelse af redskaber og rekvisitter (hække, overligger, rive, målebånd, startblokke m.v.) skal ske ved at færrest mulige berører disse under en træning, og at disse i relevant omfang (hvor de berøreres) rengøres før og efter træning med medbragt håndsprit eller anden relevant rengøringsmiddel. Berøreres de af flere under en træning, skal de rengøres løbende under træningen. 
 • 2.6 Vedr. indendørstræning er der krav om at bære mundbind før og efter træning – det gælder for både atleter og trænere. Når træning er i gang, er der ikke krav om anvendelse af mundbind.

 

3. Særlige restriktioner i 69 kommuner i perioden 11. december 2020 - 3. januar 2021

 • 3.1 I alt 69 kommuner rammes af flg. særlige restriktioner:
 • 3.1.1 Al indendørs idræt og foreningsaktiviteter skal holde lukket
 • 3.1.2 Udendørs idræt kan fortsat dyrkes, men vil være underlagt forsamlingsforbud på 10 personer for alle aldersgrupper
 • 3.1.3 Professionel idræt er fortsat undtaget
 • 3.2 De omfattede 69 kommuner er: Favrskov, Hedensted, Herning, Holstebro, Horsens, Ikast-Brande, Lemvig, Norddjurs, Odder, Randers, Ringkøbing-Skjern, Samsø, Silkeborg, Skanderborg, Skive , Struer, Syddjurs, Viborg, Aarhus, Fredericia, Vejle, Odense, Faxe, Greve, Guldborgsund, Holbæk, Kalundborg, Køge, Lejre, Lolland, Næstved, Odsherred, Ringsted​, Roskilde, Slagelse, Solrød, Sorø, Stevns, Vordingborg, Middelfart, Albertslund, Allerød, Ballerup, Brøndby, Dragør, Egedal, Fredensborg, Frederiksberg, Frederikssund, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Herlev, Hillerød, Hvidovre, Høje-Taastrup, Hørsholm, Ishøj, København, Lyngby-Tårbæk, Roskilde, Rudersdal, Rødovre, Slagelse, Tårnby og Vallensbæk.

 • 3.3 Dansk Atletiks definition af ’professionelle atleter’ følger den nyligt udvidede definition fra Kulturministeriet. I atletiksammenhæng taler vi konkret om flg. atlet-kategorier

 • Alle DAF / TD-indplacerede atleter

 • Elite-træningsgrupper tilknyttet hhv. EKC-Ø og EKC-V

 • Medaljepotentiale på DM Senior-niveau

 • Internationalt niveau:

 • National senior-eliteniveau:

N.B. Hvis der er klubber/ atleter, som har brug for en forbundsgodkendt bekræftelse på at givne atleter kan betragtes som professionelle atleter, (jf. ovenstående kategorier) kan Elite- og atletikchef Bo B. Overgaard være behjælpelig med fremsendelse heraf. 

4. Retningslinjer og anbefalinger vedr. stævner

 • 4.1 Vedr. indendørsstævner kan der i den kommende periode godkendes mindre enkelt-disciplin/ mindre klubstævner inden for rammerne af det gældende forsamlingsforbund.
 • 4.2  Vedr. motionsløb, landevejsløb og terrænløb (hvor der er større geografiske spredning mellem deltagerne kan opretholdes under hele løbet) er der i den kommende periode et særligt arrangøransvar i forhold til afvikling inden for de gældende corona-relaterede restriktioner. Det handler primært om overholdelse af afstandskriterier og forsamlingsforbud i start- og målområde.
 • 4.2.1 Vær opmærksom på, der maksimalt må deltage 500 personer i det samme arrangement – også selv om deltagerne ikke må være samlet på noget tidspunkt.

Ikrafttræden

Ovenstående retningslinjer og anbefalinger gælder pr. 11. december 2020.

____________________  

FAQ

DIF har udarbejdet en FAQ som vi gengiver her.

Hvad er op og ned på forsamlingsforbuddene 10, 50 og 500 i regi af idrætten?

  • Forsamlingsforbuddet på 10 gælder voksne over 21 år.
  • Forsamlingsforbuddet på 50 gælder for idrætsaktiviteter for børn og unge op til 21 år (t.o.m. 21 år), undtagen de 69 kommuner nævnt ovenfor under pkt. 3.2.
  • Forsamlingsforbuddet på 500 kan komme i spil ved fx uddannelsesaktiviteter eller for tilskuere ved stævner. Se særlige regler om dette her (§3, nr. 5,6 og 7 i bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger) 

Voksne og unge over 21 år: Må der afvikles træning i flere grupper af max 10 i samme hal, bane eller lign.?
Ja, det må klubberne gerne, hvis følgende kan overholdes: 

  • Hver gruppe må max være på 10 personer inkl. træner
  • Der skal være tilstrækkelig afstand mellem grupperne - gerne mindst 2 meters afstand. 
  • Anvend fx kegler, toppe, snor, kridt eller anden tydelig markering, som klart afgrænser banen/zonen.
  • En evt. træner må ikke træne flere grupper samtidig, men må gerne træne en ny gruppe, når den første har forladt stedet.  
  • HUSK, at den pågældende træner tæller med i det gældende forsamlingsforbud på 10.

Hvad er reglerne for brug af mundbind ved idrætsaktiviteter?

 • Med virkning fra den 29. oktober og foreløbig fire uger frem skal alle personer over 12 år bære mundbind i offentligt tilgængelige steder indendørs – også idrætsfaciliteter. Der skal bæres mundbind ved ankomst og afgang til omklædningsrum eller hal, hvis man møder omklædt.
 • Kravet om mundbind gælder IKKE deltagere under selve idrætsaktiviteten dvs. udøvere, trænere, officials, dommere mv. fritages under aktiviteten. 

Gælder forsamlingsforbuddet på 50, hvis vi primært er børn og unge under 21 år, men har en enkelt eller to unge på 21 år eller derover? 

 • Nej, i det tilfælde er det forsamlingsforbuddet på 10, der gælder. Voksne/unge over 21 år må ikke deltage i aktiviteter og arrangementer med over 10 personer til stede, uagtet om de resterende deltagere er omfattet af undtagelsen for idræts- og foreningsaktiviteter børn og unge op til 21 år. 

Hvor går grænsen for, om man hører med i gruppen børn og unge? 

 • Man tæller med i kategorien børn og unge, når man er til og med 21 år. 

Kulturministeriets retningslinjer nævner, at der gerne må være nødvendige voksne til stede ved afvikling af idrætsaktiviteter for børn og unge under 21 år. Hvad er definitionen på en nødvendig voksen?

 • En nødvendig voksen er en træner, hjælpetræner eller en forælder ved forældre/barn hold.
 • En tommelfingerregel er, at de voksne, som var nødvendige for at gennemføre idrætsaktiviteten før de nye restriktioner, også må forventes at være nødvendige, efter de nye restriktioner er blevet indført. 

Hvad er definitionen på en professionel udøver? 

 • Definitionen på en professionel udøver er, at den pågældende dyrker idræt på højeste nationale seniorniveau inden for en DIF-anerkendt idrætsgren. Dette er en ændring i bekendtgørelsen, som udvider definitionen betydeligt.
 • (Se §14, stk 4 i bekendtgørelsen om forbud mod store forsamlinger)

Hvor mange må man være ved uddannelsesaktiviteter? 

 • I må maksimalt være 500 inkl. undervisere. Bemærk, at alle kursister skal sidde med næsen i samme retning.
 • (Se §3, nr. 5 i bekendtgørelsen om forbud mod store forsamlinger) 

Må vi afholde stævner?

 • Ja, hvis I kan afvikle stævnet inden for det gældende forsamlingsforbud dvs. 10 for voksne over 21 år inkl. træner, dommer, officials mv. og 50 for børn og unge til og med 21 år, med begrænsningen i pkt. 3 ovenfor under retlingslinjerne for 38 udvalgte kommuner.
 • I særlige tilfælde må der dog gerne afholdes arrangementer med flere deltagere end det gældende forsamlingsforbud, så længe der aldrig er samlet flere deltagere end det gældende forsamlingsforbud samme sted på samme tid.
 • Der må således gerne arrangeres tidsforskudte arrangementer, eller hvor arrangementet afholdes med en betydelig geografisk spredning mellem deltagerne. (læs mere i Q&A)

Må vi gennemføre vores træningslejre med overnatning? 

 • Nej, ikke som udgangspunkt – kun, hvis I kan holde jer under 10 eller falder ind under betegnelsen professionelle udøvere. 

Yderligere information

Seneste nyheder