Endegyldig aflysning af den Decentrale Talentudvikling (DTU) 2020/2021

Coronasituationen har umuliggjort afholdelsen af vores Decentrale Talentudvikling (DTU) hen over vinterhalvåret 2020/2021. De få tilbageværende samlinger i DTU i foråret og sommeren er nu også aflyst. I stedet arbejdes der mod alternative aktiviteter for målgruppen til sommer, samt et endnu stærkere koncept med start i efteråret 2021.

Forsamlingsforbuddet - og den seneste længerevarende nedlukning af indendørsidrætten - satte en kæp i hjulet for talentaktiviteterne, som var planlagt til at forløbe primært hen over vinterhalvåret 2020/2021. Da vi planlagde aktiviteterne og forløbet tilbage i sensommeren 2020 så mulighederne for at afvikle samlinger efter nogenlunde normal procedure ganske fornuftige ud. Dog havde vi taget vores forholdsregler ift. Coronasituationen, og var klar med både plan a, b og c for at kunne afvikle sikre samlinger. Men forud for første samling i november umuliggjorde forsamlingsforbuddet på 10 personer samlinger, som ville kunne tjene formålet for talentudviklingen.

Formålet med samlingerne er netop at ambitiøse aktive kan mødes, træne og inspirere hinanden på tværs af klubskel. Der skal skabes relationer og sociale bånd, som forhåbentlig kan give de aktive en lyst og motivation til at afprøve deres talent i atletikken. Derfor kræver omstændighederne, at vi kan mødes i rimelige gruppestørrelser og interagere på tværs. Dette har ikke været muligt det seneste halve år. 

Til den nu aflyste sæson havde vi fundet et særligt dygtigt og ungt trænerteam, som stod klar til at træne de aktive. Vores unge trænere var i tæt sparring med de pågældende landstrænere for at sikre en godt og kvalitetsfyldt træningstilbud, som skulle inspirere og give input, som de aktive kunne tage med hjem i klubben og dele ud af. Tanken bag at anvende unge, talentfulde trænere, var ligeledes at motivere disse trænertalenter til en karriere i atletikken ved at lade dem arbejde med vores bedste ungdomsatleter og sparre tæt med landstrænerne. Dette skulle facilitere en form for mesterlære fra vores dygtige, etablerede landstrænere til næste generations toptrænere gennem aktiviteter og dialoger.

Som et yderligere tiltag var der planlagt temadage til samlingerne, hvor medrejsende klubtrænere kunne deltage og få input og inspiration til den daglige træning. Her skulle landstræneren, sammen med talenttræneren, stå for en temadag inden for deres pågældende hovedgruppe. Dette skulle ses som et tilbud til alle trænere, som kunne ønske at dygtiggøre sig i træningen af ungdomsmålgruppen indenfor atletikkens discipliner. Dette er et tiltag, som vi vil arbejde videre med fremover, for at give værdi til de medrejsende klubtrænere.

Talentaktiviteter og stævner fremover

Heldigvis ser fremtiden nu lysere ud. De nye muligheder i det hævede forsamlingsforbud på 25 personer for udendørsidræt giver vores klubber mulighed for at vende tilbage til en nogenlunde normalitet i den daglige træning. Vores fokus er derfor også at give klubberne plads og ro til at komme i gang med normal drift. 

Vi er dog meget opmærksomme på vores unge talenter, som I den seneste periode ikke har været kategoriserede som professionelle og dermed har været meget begrænset i deres træningsmuligheder. Her har vi en stor gruppe dedikerede atleter, som har lidt under nedlukningen, den udeblevne indendørssæson og suboptimale træningsbetingelser. Derfor arbejdes der på aktiviteter særligt for disse, med udgangspunkt i at få glæden og motivationen ved at samles og dyrke atletik med andre ambitiøse aktive tilbage. Da vi for nuværende endnu ikke fuldstændig ved hvordan udendørssæsonen 2021 bliver, står vi klar med flere alternativer, både ift. stævneafvikling og samlingsaktiviteter.

Til efteråret regner vi stærkt med at det er muligt at forsamles i størrelser, så det giver mening for vores talentudvikling og de formål der ligger heri. Derfor glæder vi os rigtig meget til at lancere den kommende sæsons talentaktiviteter, som vil tage sin begyndelse i efteråret 2021, umiddelbart efter afslutning af udendørssæsonen. Forventeligt vil konceptet og rammerne for dette blive præsenteret efter sommerferien 2021.

Har man idéer, inputs eller kommentarer til konceptet for vores talentudvikling, er man meget velkommen til at kontakte Elitekoordinator, Morten Brammer Olesen.

For nu vil vi blot glæde os over, at den organiserede klubtræning igen kan genoptages på nogenlunde normal vis og ønske vores aktive og deres trænere rigtig god træning!

Seneste nyheder