Opdaterede atletikspecifikke retningslinjer pr. 1. marts 2021

De nyeste opdaterede retningslinjer og anbefalinger for atletikken kan ses her.

Afledt af den seneste genåbning gælder nedenstående retningslinjer og anbefaler for atletikken fra den 1. marts 2021.

 

___________________________

/ Opdateret pr. 26. februar 2021.

Dansk Atletiks retningslinjer og anbefalinger relateret til Corona-situationen tager afsæt i myndighedernes sundhedsmæssige anbefalinger.Dansk Atletik er således bevidst om, at vi alle er i en særlig Corona-sundhedskrise, hvor vi alle skal bidrage og tage ansvar for, at vi i samfundet generelt og atletikken specifikt kommer bedst muligt igennem den aktuelle Corona-sundhedskrise.

Dansk Atletik følger Kulturministeriets, DIF og DGIs vejledende retningslinjer i forhold til idræts- og foreningslivet. I forlængelse heraf har Dansk Atletiks atletik-specifikke guideline to formål:

 1. at understøtte Kulturministeriets, myndighedernes og DIF/DGIs anbefalinger
 2. at understøtte vores klubber og medlemmerne med vejledning og anbefalinger målrettet atletikrelaterede arrangementer, stævneaktivitet samt træning.

 

1. De vigtigste generelle retningslinjer og anbefalinger

 • At man overholder det til enhver tid gældende forsamlingsforbud 
 • At man så vidt muligt skal holde afstand
 • At man skal have stor fokus på håndhygiejne.
 • At man begrænser fysisk kontakt
 • At man ikke hoster eller nyser på andre
 • At man skal holde sig hjemme, hvis man er sløj
 • At man kommunikerer generelle og atletik-specifikke retningslinjer i træningsmiljøet – fx via opslag af Sundhedsstyrelsens plakater, DAFs atletik-specifikke Corona-retningslinjer, lokale retningslinjer for den enkelte klub og/ eller træningsfaciliteter 

 

2. Retningslinjer og anbefalinger vedr. udendørs træning

 • 2.1   Udendørs træningsaktiviteter kan planlægges og afvikles inden for rammen af det gældende forsamlingsforbud. Hvis den lokale træningsfacilitet/ området tillader det, kan der godt være flere mindre træningsgrupper i gang på samme tid – forudsætningen er, at de respektive træningsgrupper holder afstand til hinanden

 • 2.2   Specifikt i forhold til det lokale stadion opfordres klubben til at udarbejde en skitse over de respektive træningszoner/ -områder, som atletikmæssigt giver mening og som kan defineres - denne skitse bør synliggøres ved indgangen til stadion

 • 2.3   Anvendelse af redskaber og rekvisitter (hække, overligger, rive, målebånd, startblokke m.v.) skal ske ved at færrest mulige berører disse under en træning, og at disse i relevant omfang (hvor de berøreres) rengøres før og efter træning med medbragt håndsprit eller anden relevant rengøringsmiddel. Berøreres de af flere under en træning, skal de rengøres løbende under træningen. 

 

3. Retningslinjer og anbefalinger vedr. indendørs træning

 • 3.1   Generelt er der ikke tilladt at dyrke indendørstræning og konkurrenceaktivitet
 • 3.2   Professionel idræt er undtaget, d.v.s. godkendte ’professionelle atleter’ og deres personlige trænere kan fortsat træne og konkurrere indendørs
  • Internationalt niveau: 
   • Alle DAF / TD-indplacerede atleter
  • National senior-eliteniveau:
   • Elite-træningsgrupper tilknyttet hhv. EKC-Ø og EKC-V
   • Medaljepotentiale på DM Senior-niveau
  • 3.2.1  Dansk Atletiks definition af ’professionelle atleter’ følger Kulturministeriets retningslinjer, og i atletiksammenhæng taler vi konkret om flg. atlet-kategorier:

 

4. Retningslinjer og anbefalinger vedr. stævner

 • 4.1   Vedr. den kommende periodes udendørs stævneaktivitet kan DAF godkende mindre enkelt-disciplin/ mindre klubstævner inden for rammerne af det gældende forsamlingsforbund
 • 4.2   Vedr. stævneaktivitet for godkendte professionelle atleter, kan DAF godkende stævner inden for rammerne af de undtagelser for restriktioner, som gælder for professionel idræt
 • 4.3    Vedr. motionsløb, landevejsløb og terrænløb (hvor der er større geografiske spredning mellem deltagerne kan opretholdes under hele løbet) er der i den kommende periode et særligt arrangøransvar i forhold til afvikling inden for de gældende corona-relaterede restriktioner. Det handler primært om overholdelse af afstandskriterier og forsamlingsforbud i start- og målområde.

 

Ikrafttræden

Ovenstående retningslinjer og anbefalinger gælder pr. d. 1. marts 2021.

____________________  

 

FAQ fra DIF

1. Er det både børn og voksne, der må mødes op til 25 personer til udendørs træning/kamp?
Ja.

2. Er der krav om negativ test, før man må deltage i udendørs træning?
Nej, der er ikke krav om corona-test eller negativ test.

3. Må vi rykke indendørs træning udendørs?
Ja, det er tilladt at afvikle træning udendørs i grupper på op til 25 personer inkl. træner, hvis der er adgang til faciliteter. Det gælder alle idrætter, også dem der ”normalt” træner indendørs.

4. Tæller en træner, dommer mv. med i forsamlingsforbuddet på 25?
Ja, forsamlingsforbuddet omfatter alle de tilstedeværende dvs. både udøvere, trænere, dommer og evt. tilskuere eller forældre mv.

5. Må vi arrangere træning for flere grupper samtidig?
Ja, hvis I sikrer, at hver gruppe er på max 25 personer inkl. træner. I skal desuden sikre, at I overholder følgende:

 • Der skal være tilstrækkelig afstand mellem grupperne - gerne mindst 2 meters afstand.
 • I skal sørge for at afgrænse den ene træningszone fra den anden. Anvend fx kegler, toppe, snor, kridt eller anden tydelig markering.
 • Der skal altid være en træner eller anden ansvarlig til stede ved afvikling af idrætsaktiviteter for børn. Husk at vedkommende tæller med i det samlede antal på max 25 personer.


6. Må en træner stå for aktiviteter i flere grupper af 25 samtidig?
Nej, hvis der er flere grupper til stede på samme tid, må en instruktør eller træner kun have ansvaret for aktiviteterne i en af grupperne.

7. Må klubhuse og foreningslokaler benyttes i forbindelse med f.eks. toiletbesøg og afhentning af udstyr?
Ja - toiletter, opbevaringsskure mv. må gerne holdes åbne for opbevaring og kortvarige ophold.

Seneste nyheder