Dansk Atletiks direktør fratræder efter gensidig aftale

Direktør i Dansk Atletik Torben Dan Pedersen fratræder sin stilling med effekt fra mandag den 12. april 2021. Det sker efter gensidig aftale med Dansk Atletiks bestyrelse.

Formandskabet i Dansk Atletik, formand Karsten Munkvad og næstformand Bent Jensen, udtaler:

Bestyrelsen i Dansk Atletik anerkender direktør Torben Dan Pedersens store indsats gennem det seneste halvandet år – ikke mindst under de svære vilkår, som COVID-19-nedlukningen har medført for idrætten. Bestyrelsen har dog valgt, at der nu er behov for en anden profil til at stå i spidsen for forbundets drift. På den baggrund har parterne gensidigt besluttet at afslutte samarbejdet.

Bestyrelsen vil indtil der er fundet en ny direktør være nærmere driften.

Seneste nyheder